Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng tại Thông tư 56/2017/TT-BYT liên quan đến:

- Các trường hợp được rút BHXH một lần (cụ thể bổ sung những người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện hoạt động sinh hoạt cá nhân hằng ngày thì cũng được rút BHXH một lần) (khoản 1 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định lần đầu do tai nạn lao động (khoản 2 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí (khoản 3 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất (khoản 4 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc phải nghỉ dưỡng thai (khoản 5 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để hưởng BHXH một lần (khoản 6 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát (khoản 7 Điều 1).

- Thời hạn giám định lại mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khoản 8 Điều 1).

- Nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí, chế độ tuất và nghỉ do không đủ sức khỏe để nuôi con sau khi sinh (khoản 9 Điều 1).

- Nội dung khám giám định tổng hợp tỷ lệ thương tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 02 lần trở lên (khoản 10 Điều 1).

- Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH một lần (khoản 12 Điều 1).

- Cấp giấy ra viện và giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH đối với người bị Covid-19 (khoản 13 Điều 1).

- Hình thức cấp giấy chứng nhận và cách ghi nội dung giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (khoản 14 Điều 1).

- Thay mới các mẫu: Giấy giới thiệu đề nghị giám định (Phụ lục 1); Giấy đề nghị khám giám định (Phụ lục 2); Giấy ra viện (Phụ lục 3); Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (Phụ lục 4); Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (Phụ lục 7); Hướng dẫn xác định thời gian cách ly, điều trị trong các quyết định hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 (Phụ lục 9).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Thay thế Phụ lục 4 và Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/06/2016.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Phần mềm Kế toán MISA

Phần mềm Kế toán MISA

Đối tác đồng hành
Thành viên BQT
23/12/22
48
3
8
amis.misa.vn
Thủ tục, trình tự lấy bảo hiểm xã hội một lần cần giấy tờ gì là những vấn đề pháp lý cơ bản nhất mà người lao động cần biết. Tuy nhiên nhiều Anh/chị còn gặp nhiều khó khăn trong quá trìn thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH.

Bài viết https://amis.misa.vn/80884/lay-bao-hiem-xa-hoi-can-giay-to-gi/ sẽ hướng dẫn chi tiết 3 cách nộp hồ sơ rút BHXH một lần đối với người lao động. Hy vọng sẽ giúp Anh chị nắm được quy trình và làm thủ tục nhanh chóng

______
MISA SME - Phần mềm Kế toán phổ biến nhất Việt Nam: https://sme.misa.vn/
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA