Văn bản mới về thuế từ ngày 21/06/2014 đến ngày 27/06/2014

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Văn bản mới về thuế từ ngày 21/06/2014 đến ngày 27/06/2014.Trong đó tiêu biểu có:
I. Công văn
1. CV số 2284/TCT-DNL ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1
Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 được thành lập để vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 có trụ sở tại tỉnh Nghệ An nhưng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 đóng tại tỉnh Thanh Hóa, theo quy định tại điểm d, Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 phải lập hóa đơn đối với sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sản xuất ra.

Trong thời gian Tập đoàn Điện lực thực hiện thủ tục sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, để đảm bảo hướng dẫn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước kịp thời, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế đối với Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 như sau:* Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện:- Về thuế GTGT: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC theo tỷ lệ 2 % trên doanh thu tương ứng sản lượng điện của nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Giá bán điện để xác định doanh thu tính thuế của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 là giá bán điện bình quân tháng trước liền kề tháng phát sinh kỳ tính thuế do EVN bán ra, EVN thực hiện tính giá bình quân và thông báo cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 để kê khai, nộp thuế. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của EVN tại trụ sở chính.- Về thuế TNDN: EVN thực hiện nộp thuế TNDN tại trụ sở chính và tại nơi đóng trụ sở Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (tỉnh Nghệ An) theo tỷ lệ chi phí giữa trụ sở chính của EVN và trụ sở Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1.* Đối với hoạt động cho thuê văn phòng và bán phế liệu, xỉ than:- Về thuế GTGT và thuế TNDN: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 thực hiện kê khai, nộp thuế tại tỉnh Nghệ An2. CV số 2311/TCT-CS ngày 20 tháng 06 năm 2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn giải quyết vướng mắc về chính sách thuế qua triển khai thực hiện Thông tư số 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
(1) Doanh nghiệp mới thành lập đăng ký phương pháp tính thuế.Về nội dung áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của Chi nhánh mới thành lập trong năm 2014 hạch toán phụ thuộc Công ty - Công ty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, Tổng cục Thuế đang tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn chung trong thời gian tới.(2) Về tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phát là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.Tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành".Hiện tại trên ứng dụng đăng ký thuế tập trung (PIT) đã hỗ trợ nhập và tra cứu thông tin tài khoản của người nộp thuế (NNT). Vì vậy để đối chiếu số tài khoản của NNT thì cơ quan thuế có thể tra cứu thông tin trên ứng dụng PIT.(3) Về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:Tại điểm a khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với:"a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ".Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp các doanh nghiệp đang hoạt động năm 2013 (có doanh thu <1 tỷ) nhưng đến 15/3/2014 Doanh nghiệp chưa nộp mẫu Thông báo 06/GTGT cho cơ quan thuế thì doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp từ tháng 1/2014.(4)Với các trường hợp khác Tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với:"4. Các trường hợp khác:a) Trương hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này".Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định về mở sổ sách kế toán và chứng từ mua bán thì cơ quan Thuế thực hiện điều tra doanh thu, xác định giá trị gia tăng trên doanh thu để ấn định thuế. Khi doanh nghiệp thực hiện đảm bảo sổ sách kế toán và chứng từ mua bán thì cơ quan Thuế xem xét việc kê khai, nộp thuế theo kê khai.3. CV số 2312/TCT-CS ngày 20 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa
Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này. Chi nhánh sử dụng hóa đơn kê khai và nộp thuế như đối với doanh nghiệp nội địa khi thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam.4. CV số 2324/TCT-TNCN ngày 20 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Do việc điều chuyển hệ thống cửa hàng thuộc 63 Chi nhánh Viettel tỉnh/thành phố về Công ty THNH một thành viên TM&XNK Viettel quản lý, dẫn đến các cá nhân làm việc tại các cửa hàng thuộc 63 Chi nhánh Viettel tỉnh/ thành phố phải thay đổi cơ quan trả thu nhập nên cá nhân có hai nguồn thu nhập. Để thuận tiện cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã đồng ý với đề xuất của Chi nhánh Viettel Bình Định, năm 2013 các cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công làm việc tại Chi nhánh Viettel Bình Định điều chuyển công tác đến Công ty TNHH một thành viên TM&XNK Viettel nhưng vẫn làm việc tại tỉnh Bình Định nếu chưa nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2013 tại các cơ quan thuế khác thì được nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2013 tại Cục Thuế tỉnh Bình Định. Từ năm 2014 trở đi, các cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định hiện hành.5. CV số 2329/TCT-TNCN ngày 20 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản
Trường hợp ông K chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn với đất cho bà H thông qua Hợp đồng chuyển nhượng có chứng thực của cơ quan Công chứng. Sau đó bà H chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất nói trên cho bà T, do chỉ có Hợp đồng mua công chứng mà không có hồ sơ xác định giá vốn nên không có cơ sở để khai vả nộp thuế TNCN theo thuế suất 25%.6. CV số 2372/TCT-KK ngày 24 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn về kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Trường hợp Công ty cổ phần T là nhà thầu phụ tham gia thi công công trình QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên thì Công ty cổ phần T phải kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh với Chi cục Thuế Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên doanh thu chưa có thuế GTGT mà Công ty được nhà thầu chính thanh toán.7. CV số 2376/TCT-CS ngày 24 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp mất hóa đơn
Trường hợp người bán tìm lại hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi đã có quyết định xử phạt thì cơ quan thuế không thu hồi quyết định xử phạt.8. CV số 2385/TCT-CS ngày 24 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
Trường hợp DN trong quá trình vận tải xăng dầu trên biển, có va chạm với tàu của đơn vị khác dẫn đến tổn thất cho cả hai bên, nếu các cơ quan liên quan xác định nguyên nhân va chạm do lỗi của người lao động của DN thì tổn thất DN phải chịu không phải là tổn thất trongtrưởng hợp bất khả kháng. Nếu DN chi trả thêm khoản chi phí bồi thường thiệt hại ngoài phần được bảo hiểm chi trả thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.9. CV số 2407/TCT-KK ngày 25 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn về việc vướng mắc trong việc chuyển từ đề nghị hoàn thuế sang khấu trừ thuế trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
- Trường hợp người nộp thuế đã kê khai vào chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế ([42]) trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ, sau đó người nộp thuế lập hồ sơ khai bổ sung chuyển số thuế GTGT đã kê khai đề nghị hoàn thuế sang chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]) để khấu trừ tiếp thì:+ Nếu người nộp thuế chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế thì trường hợp khai bổ sung này được chấp nhận.+ Nếu người nộp thuế đã làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế, cơ quan thuế đã có thông báo chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau nhưng chưa ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế không tiếp tục giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nêu trên trước khi thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung.Đối với các trường hợp nêu trên, cơ quan thuế phải kiểm tra tờ khai thuế GTGT để đảm bảo số thuế đề nghị hoàn nay điều chỉnh sang khấu trừ tiếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện khấu trừ theo quy định.- Trường hợp người nộp thuế đã kê khai vào chỉ tiêu [42] và đã lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cơ quan thuế đã có thông báo chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước hoàn thuế sau và cơ quan thuế đã tiến hành kiểm tra hoặc thanh tra nhưng phát hiện có một phần số thuế đề nghị hoàn không đủ điều kiện hoàn thuế do chưa có chứng từ thanh toán thì cơ quan thuế phải ra quyết định xử lý không chấp nhận cho khấu trừ thuế đối với các hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi có quyết định xử lý của cơ quan thuế, người nộp thuế mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì:+ Đối với các hóa đơn GTGT người nộp thuế đã điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung thuế GTGT.+ Đối với các hóa đơn GTGT người nộp thuế đã không điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì người nộp thuế được khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.- Trường hợp hoàn thuế xuất khẩu, khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra nhưng phát hiện có một phần số thuế GTGT đề nghị hoàn không đủ điều kiện hoàn thuế do chứng từ thanh toán không hợp lệ, phần còn lại có chứng từ thanh toán hợp lệ thì được hoàn thuế nhưng số thuế còn lại không đủ điều kiện để xét hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012, Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2013 hoặc Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính thì số thuế GTGT có chứng từ thanh toán và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khấu trừ được điều chỉnh sang khấu trừ tiếp.II. Thông tưNgày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 02/8/2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC. Theo đó, có những điểm nổi bật như sau:
1. Thuế suất tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đối với một số trường hợp:

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:- Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% (Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%).- Kinh doanh hàng hóa: 1%- Hoạt động khác: 2%.
2. Giảm thuế suất thuế TNDN và áp dụng mức thuế suất 20% từ 01/01/2016

Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 25% xuống 22%.
Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.
3. Bỏ quy định hàng biếu, tặng, cho phải đưa vào Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như trước đây.

4. Bổ sung thêm một điều kiện của các khoản chi được trừ :
Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
5. Nâng mức khống chế với chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại từ 10% lên 15% tổng số chi được trừ
Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng mới bị loại khỏi số chi được trừ.
6. Bù trừ lỗ - lãi trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này).
7. Chuyển lỗ trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi .
8. Quy định Dự án đầu tư mới nếu thỏa mãn một số quy định chi tiết (nêu tại Thông tư này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN.


NGUỒN VTCA

 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA