Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

  • Thread starter thuhien2990
  • Ngày gửi
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,307
1,506
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

Theo mình thì các văn bản mới về thuế GTGT và TNDN đều có nói về SP, HH biếu, tặng đó chứ.
- Khoản 3, Điều 7, TT 219/2013/TT-BTC: “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
- Điểm b, Khoản 2.4, Phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
Như vậy là SP, HH biếu, tặng phải xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế như bán hàng
- Khoản 5, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.
Như vậy, SP, HH biếu, tặng cũng được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào (vì xuất ra có thuế GTGT mà).

Vấn đề là số thuế GTGT trên hóa đơn xuất biếu tặng kia. Các đoạn trong TT 219 đều nói chưa rõ, Như mình đã nói: về bản chất thì khuyến mại hay biếu tặng cũng như nhau thôi, kể cả biểu tặng cho khách hàng hay tài trợ, viện trợ cho các đối tượng khác vì suy cho cùng mục đích của doanh nghiệp là đều làm tăng doanh thu, trực tiếp từ khách mua hàng hay gián tiếp thông qua nâng cao hình ảnh doanh nghiệp đối với vấn đề trách nhiệm xã hội

Hàng khuyến mại không thu tiền thì vẫn được khấu trừ thuế đầu vào khi mua, trong khi không có thuế đầu ra (một cách trực tiếp) khi xuất hàng khuyến mại. Do đó hàng biếu tặng nếu xuất hóa đơn có thuế đầu ra nên được khấu trừ thuế trên hóa đơn đó

Hoàn toàn đồng ý với bạn nếu hàng cho, biếu, tặng cho KHÁCH HÀNG MUA HÀNG. Còn một trường hợp nữa là cho biếu tặng cho TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÔNG MUA HÀNG mà có mối quan hệ nào đó với DN thì lại khác bạn nhé. Đây là trường hợp khách hàng của mình đã quyết toán, cơ quan thuế đã phân chia ra hai đối tượng này để tính toán chi phí được trừ và chi phí không được trừ, được khấu trừ VAT và không được khấu trừ VAT đấy.

Các quy định hiện hành về thuế TNDN cho phép doanh nghiệp được trừ rất nhiều các khoản viện trợ, tài trợ như cho giáo dục, y tế, khắc phục thiên tai, làm nhà tình nghĩa.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
36
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

Vấn đề là số thuế GTGT trên hóa đơn xuất biếu tặng kia. Các đoạn trong TT 219 đều nói chưa rõ, Như mình đã nói: về bản chất thì khuyến mại hay biếu tặng cũng như nhau thôi, kể cả biểu tặng cho khách hàng hay tài trợ, viện trợ cho các đối tượng khác vì suy cho cùng mục đích của doanh nghiệp là đều làm tăng doanh thu, trực tiếp từ khách mua hàng hay gián tiếp thông qua nâng cao hình ảnh doanh nghiệp đối với vấn đề trách nhiệm xã hội

Hàng khuyến mại không thu tiền thì vẫn được khấu trừ thuế đầu vào khi mua, trong khi không có thuế đầu ra (một cách trực tiếp) khi xuất hàng khuyến mại. Do đó hàng biếu tặng nếu xuất hóa đơn có thuế đầu ra nên được khấu trừ thuế trên hóa đơn đó
@Hien: Hôm nay em mới đọc kỹ bài này. Đúng như anh nói xét về bản chất thì biếu tặng và tiêu dùng nội bộ đều là sử dụng hàng hóa cho hoạt động kinh doanh, em cũng note phần này trong TT 219 khi đọc đến đoạn này và cũng thắc mắc, tại sao tiêu dùng nội bộ thì được khấu trừ trở lại VAT trong khi biếu tặng lại ko được (theo em thì ý của Thông tư là ko được, vì TT có trích dẫn cụ thể đối với trường hợp tiêu dùng nội bộ mà ko nói gì trong trường hợp biếu tặng là có chủ đích). Xét về logic thì ko hợp lý.

Về mục đích của Thuế em nghĩ có 2 lí do chính khi họ khống chế điều này: Một là để quản lý chặt chẽ hơn chi phí biếu tặng vì đây là khoản mục nhạy cảm (mặc dù đã khống chế 15% trong TT 78), do đó nếu DN ko đăng ký chương trình thì phải nộp VAT đầu ra (DN có thể chọn cách đăng ký thì sẽ không phải nộp). Hai là theo cách suy luận của Thuế có thể chi phí này "đi ra" khỏi DN nhưng lợi ích thu về ko rõ ràng, ko như tiêu dùng nội bộ được sử dụng trong chính DN, nên có sự khác biệt.


Bàn thêm về tiêu dùng nội bộ, em cũng có vài suy nghĩ trao đổi với anh: theo TT219 phải xuất HĐ đầu ra như hàng bán và theo TT78 phải tính thuế TNDN. Về VAT ko thay đổi nhưng về thuế TNDN phải tính thêm doanh thu phần chênh lệch giữa giá vốn và giá thị trường mà chi phí thì ko dc ghi nhận thêm (em đang hiểu như vậy). Tuy nhiên theo em cũng không phù hợp vì 2 lí do sau:

1. Nếu thay vì TDNB, Cty bán cho Công ty khác với giá thị trường và mua lại chính sản phẩm đó theo đúng giá bán ra, thì ko phát sinh thuế TNDN (trừ khi đó là TSCĐ thì chi phí ko đưa vào 1 lần mà phân bổ dần).

2. Mặc dù nếu bán ra sẽ có lãi nộp thuế, nhưng Cty sử dụng nội bộ thực chất là đã ghi nhận 1 khoản lãi tiềm ẩn rồi (do sử dụng với chi phí thấp hơn thị trường - nói 1 cách khác đang đánh giá thấp hơn giá trị tài sản). Do đó khi tạo ra doanh thu trong tương lai thì chi phí đầu vào cũng thấp hơn sẽ tạo ra 1 khoản lãi cao hơn, và sẽ nộp thuế TNDN sau này. Nếu bây giờ vẫn tính Thuế TDND mà ko dc ghi nhận cao hơn về chi phí thì sẽ bị tính 2 lần thuế TNDN.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

... chi phí này "đi ra" khỏi DN nhưng lợi ích thu về ko rõ ràng, ko như tiêu dùng nội bộ được sử dụng trong chính DN, nên có sự khác biệt.

Mình cũng đồng quan điểm của bạn về cách suy nghĩ này.


Bàn thêm về tiêu dùng nội bộ... Tuy nhiên theo em cũng không phù hợp vì 2 lí do sau:

1. Nếu thay vì TDNB, Cty bán cho Công ty khác với giá thị trường và mua lại chính sản phẩm đó theo đúng giá bán ra, thì ko phát sinh thuế TNDN (trừ khi đó là TSCĐ thì chi phí ko đưa vào 1 lần mà phân bổ dần).

Chỗ này thì mình nghĩ khác, bạn thử lấy 1 ví dụ cụ thể có số tiền bạn sẽ thấy. Thậm chí, việc bạn tiêu dùng nội bộ còn có lợi cho bạn hơn là bán ra rồi mua về chính SP đó (ví dụ: số lượng nghiệp vụ phải thực hiện, phát sinh công nợ phải thu...)

2. Mặc dù nếu bán ra sẽ có lãi nộp thuế, nhưng Cty sử dụng nội bộ thực chất là đã ghi nhận 1 khoản lãi tiềm ẩn rồi (do sử dụng với chi phí thấp hơn thị trường - nói 1 cách khác đang đánh giá thấp hơn giá trị tài sản). Do đó khi tạo ra doanh thu trong tương lai thì chi phí đầu vào cũng thấp hơn sẽ tạo ra 1 khoản lãi cao hơn, và sẽ nộp thuế TNDN sau này. Nếu bây giờ vẫn tính Thuế TDND mà ko dc ghi nhận cao hơn về chi phí thì sẽ bị tính 2 lần thuế TNDN.

Chỗ này không nên chỉ nhìn vào tiền thuế phải đóng mà phải xem lợi ích nhận được của chủ sở hữu.

Xét về thuế TNDN - tính trên thu nhập: Khi bạn sử dụng SP nội bộ bạn có lãi nhiều hơn mua SP ở ngoài => Thu nhập nhiều thì phải đóng thuế Thu nhập nhiều, điều này cũng bình thường. Vì nếu xét về hiệu quả cuối cùng thì Chủ sở hữu vẫn thu lợi nhiều hơn mà.

Xét về thuế GTGT - tính trên việc tiêu dùng sản phẩm: (lấy ví dụ cty sx quạt) Trong cả 2 trường hợp là xuất quạt ra sử dụng hay bán quạt ra ngoài rồi mua lại quạt đã bán đó, thì thuế GTGT vẫn không thay đổi, vì bạn chỉ sử dụng 1 cái quạt mà thôi.
 
Sửa lần cuối:
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,307
1,506
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

Bàn thêm về tiêu dùng nội bộ, em cũng có vài suy nghĩ trao đổi với anh: theo TT219 phải xuất HĐ đầu ra như hàng bán và theo TT78 phải tính thuế TNDN. Về VAT ko thay đổi nhưng về thuế TNDN phải tính thêm doanh thu phần chênh lệch giữa giá vốn và giá thị trường mà chi phí thì ko dc ghi nhận thêm (em đang hiểu như vậy). Tuy nhiên theo em cũng không phù hợp vì 2 lí do sau:

1. Nếu thay vì TDNB, Cty bán cho Công ty khác với giá thị trường và mua lại chính sản phẩm đó theo đúng giá bán ra, thì ko phát sinh thuế TNDN (trừ khi đó là TSCĐ thì chi phí ko đưa vào 1 lần mà phân bổ dần).

2. Mặc dù nếu bán ra sẽ có lãi nộp thuế, nhưng Cty sử dụng nội bộ thực chất là đã ghi nhận 1 khoản lãi tiềm ẩn rồi (do sử dụng với chi phí thấp hơn thị trường - nói 1 cách khác đang đánh giá thấp hơn giá trị tài sản). Do đó khi tạo ra doanh thu trong tương lai thì chi phí đầu vào cũng thấp hơn sẽ tạo ra 1 khoản lãi cao hơn, và sẽ nộp thuế TNDN sau này. Nếu bây giờ vẫn tính Thuế TDND mà ko dc ghi nhận cao hơn về chi phí thì sẽ bị tính 2 lần thuế TNDN.

Về bản chất theo thông lệ kế toán chung ở các nước thì tiêu dùng nội bộ không hạch toán doanh thu.

Theo thuế Việt Nam thì các bút toán tiêu dùng nội bộ:

Nợ TK Giá vốn/Có TK Hàng tồn kho: Giá gốc

Nợ TK Chi phí/Có TK Doanh thu: Giá bán tương đương

Nợ TK Thuế đầu vào/Có TK Thuế đầu ra.


Theo chế độ kế toán (TT244):

Bút toán doanh thu: Nợ Chi phí/Có Doanh thu: Giá vốn

Như vậy việc hạch toán nghiệp vụ tiêu dùng nội bộ theo kế toán và thuế Việt Nam xét cho cùng cũng tương tương tự hạch toán thẳng: Nợ TK Chi phí/Có TK Hàng tồn kho, khoản chênh lệch giữa giá vốn và giá thị trường không làm phát sinh thuế.

Trường hợp tiêu dùng nội bộ làm TSCĐ, TT78 không nói rõ là hàng hóa tiêu dùng nội bộ có gồm TSCĐ tự sản xuất không. Nếu có và áp dụng cả quy định của thuế vào làm kế toán thì bút toán hạch toán tiêu dùng nội bộ TSCĐ tự chế sẽ là:

Nợ TK TSCĐ: Giá thành sản xuất
Nợ TK Chi phí: Chênh lệch giữa giá bán và giá thành
Có TK Doanh thu: Giá bán

(Bỏ qua bút toán thuế GTGT và giá vốn).


Có thể các bác thuế quy định hạch toán doanh thu đối với những thứ mà DN tự làm ra để dễ trong việc quản lý cân đối đầu vào - đầu ra (về sản lượng, định mức)?
 
Sửa lần cuối:
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
36
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

@Hien: Trong TT 244 hướng dẫn hạch toán doanh thu nội bộ theo giá thành sản xuất anh ạ:

"Điều 20. Kế toán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

- Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ."

=> Do hạch toán doanh thu = chi phí = giá thành sản xuất (giá vốn) nên mới phát sinh 1 khoản chênh lệch giữa doanh thu trên Hóa đơn (giá thị trường) và doanh thu hạch toán (giá vốn). Do đó theo em hiểu thì sẽ phải nộp khoản thuế TNDN cho phần chênh lệch này, đấy là điều em thấy không hợp lý. Trường hợp hạch toán theo giá thị trường thì ko có khoản chênh lệch này như anh nói. Như vậy chỉ khác nhau về giá hạch toán dẫn tới ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì vô lý quá.

@nguoilysu: Về thuế GTGT thì ko thay đổi là đúng rồi, mình ko bàn thêm. Còn về thuế TNDN như đoạn mình trao đổi ở trên, nếu như đúng là có phát sinh thêm khoản thuế TNDN phải nộp (do hạch toán doanh thu theo giá vốn) thì DN sẽ chọn cách xuất HĐ bán ra cho 1 DN khác và nhập trở lại sản phẩm đó theo đúng giá bán ra thì sẽ né được khoản thuế này. Còn về thủ tục theo dõi như chứng từ, công nợ mình nghĩ sẽ hợp lý hóa được hết vì nó chỉ là thủ tục mà thôi, bạn cứ cho ví dụ đi.

Ngoài ra nếu đúng là phải nộp thêm phần thuế này thì rõ ràng lợi ích chủ sở hữu đang bị thiệt, vì tài sản này đi vào sản xuất với giá thấp hơn thị trường sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận lớn hơn trong tương lai (như mình đã trình bày ở trên), dẫn tới bị nộp 2 lần thuế TNDN.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

Ví dụ: 1 cái có giá vốn là 800.000 giá bán là 1.000.000.

Giờ theo hướng dẫn hạch toán hiện hành theo thuế nhé (bỏ qua thuế GTGT):

Nếu sử dụng nội bộ: N 632/ C 156: 800.000, Nợ 642/ Co 512: 1.000.000

Nếu bán ra ngoài: N 632/ C 156: 800.000, N 131/ C 511: 1.000.000, N 642/ C 111, 112, 331: 1.000.000

Cả 2 phương án đều có Doanh thu và Chi phí như nhau, Tuy nhiên, khi bán hàng ra ngoài có thể phát sinh thêm các khoản nợ phải thu, đồng thời, lúc mua hàng DN phải chi ra 1 khoản tiền nữa. Hơn nữa, tự lấy hàng trong kho xài so với đi đem hàng ra ngoài bán rồi lại ra ngoài mua về dùng, trong khi không được lợi gì về thuê. Như vậy, bạn cũng thấy cái nào tiện hơn rồi.
 
Sửa lần cuối:
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
36
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

Ví dụ: 1 cái có giá vốn là 800.000 giá bán là 1.000.000.

Giờ theo hướng dẫn hạch toán hiện hành theo thuế nhé (bỏ qua thuế GTGT):

Nếu sử dụng nội bộ: N 632/ C 156: 800.000, Nợ 642/ Co 512: 1.000.000

Nếu bán ra ngoài: N 632/ C 156: 800.000, N 131/ C 511: 1.000.000, N 642/ C 111, 112, 331: 1.000.000

Cả 2 phương án đều có Doanh thu và Chi phí như nhau, Tuy nhiên, khi bán hàng ra ngoài có thể phát sinh thêm các khoản nợ phải thu, đồng thời, lúc mua hàng DN phải chi ra 1 khoản tiền nữa. Hơn nữa, tự lấy hàng trong kho xài so với đi đem hàng ra ngoài bán rồi lại ra ngoài mua về dùng, trong khi không được lợi gì về thuê. Như vậy, bạn cũng thấy cái nào tiện hơn rồi.

Như bài mình mới trích dẫn thì bút toán này phải ghi nhận bằng giá vốn theo hướng dẫn TT 244, do đó làm phát sinh một khoản chênh lệch giữa doanh thu hạch toán và doanh thu trên Hóa đơn xuất tiêu dùng nội bộ, làm phát sinh thuế TNDN phải nộp, đây chính là điều mình đang thắc mắc nè. Do đó mình mới đưa ra ý kiến DN làm động tác giả bán ra ngoài rồi mua trở lại (thực tế thì chẳng mua bán gì hết) để né phần thuế này thôi.

Còn nếu được hạch toán theo giá bán như bạn nói thì ko phát sinh chênh lệch gì hết.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

Như bài mình mới trích dẫn thì bút toán này phải ghi nhận bằng giá vốn theo hướng dẫn TT 244, do đó làm phát sinh một khoản chênh lệch giữa doanh thu hạch toán và doanh thu trên Hóa đơn xuất tiêu dùng nội bộ, làm phát sinh thuế TNDN phải nộp, đây chính là điều mình đang thắc mắc nè. Do đó mình mới đưa ra ý kiến DN làm động tác giả bán ra ngoài rồi mua trở lại (thực tế thì chẳng mua bán gì hết) để né phần thuế này thôi.

Còn nếu được hạch toán theo giá bán như bạn nói thì ko phát sinh chênh lệch gì hết.

Cũng vậy thôi mà bạn, tiền thuế không thay đổi, vì: giá vốn là không thay đổi nè, Doanh thu chịu thuế và Chi phí quản lý được trừ bằng nhau rồi.

Bạn lưu ý là doanh thu chịu thuế, Chi phí quản lý được trừ luôn là 1.000.000 dù bạn bán ra ngoài hay xuất sử dụng nội bộ.

Ngoài ra, 2 phương án bán ra ngoài và sử dụng nội bộ chỉ khác nhau ở số liệu trình bày trên khoản mục Doanh thu, giá vốn, Chi phí quan lý thôi, còn Lợi nhuận và tiền thuế như nhau.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
36
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

Cũng vậy thôi mà bạn, tiền thuế không thay đổi, vì: giá vốn là không thay đổi nè, Doanh thu chịu thuế và Chi phí quản lý được trừ bằng nhau rồi.

Bạn lưu ý là doanh thu chịu thuế, Chi phí quản lý được trừ luôn là 1.000.000 dù bạn bán ra ngoài hay xuất sử dụng nội bộ.

Ngoài ra, 2 phương án bán ra ngoài và sử dụng nội bộ chỉ khác nhau ở số liệu trình bày trên khoản mục Doanh thu, giá vốn, Chi phí quan lý thôi, còn Lợi nhuận và tiền thuế như nhau.

Cái này thì mình vẫn còn lăn tăn khi đọc Thông tư hướng dẫn, vì theo hướng dẫn của TT78 thì doanh thu tính thuế TNDN được tính theo giá thị trường, trong khi chi phí sản xuất thực tế thấp hơn, tạo nên một khoản chênh lệch về lợi nhuận. Mà nếu bán ra ngoài thì chắc chắn chi phí chỉ là 800k thôi chứ sao 1tr được.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

Cái này thì mình vẫn còn lăn tăn khi đọc Thông tư hướng dẫn, vì theo hướng dẫn của TT78 thì doanh thu tính thuế TNDN được tính theo giá thị trường, trong khi chi phí sản xuất thực tế thấp hơn, tạo nên một khoản chênh lệch về lợi nhuận. Mà nếu bán ra ngoài thì chắc chắn chi phí chỉ là 800k thôi chứ sao 1tr được.

Theo thuế (TT 78):

Nếu Sử dụng NB: Nợ 632/ Có 156: 800.000, No 642/ Co 512: 1.000.000
Nếu bán ra ngoài: Nợ 632/ Có 156: 800.000, No 131/ Co 511: 1.000.000, No 642/ Co 331: 1.000.000

Theo kế toán (TT 244):

Nếu Sử dụng NB: Nợ 632/ Có 156: 800.000, No 642/ Co 512: 800.000
Nếu bán ra ngoài: Nợ 632/ Có 156: 800.000, No 131/ Co 511: 1.000.000, No 642/ Co 331: 1.000.000

Khi quyết toán thuế: Giá vốn 800.000, Doanh thu: 1.000.000, Chi phi quản lý: 1.000.000.
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
314
83
Đà Lạt
Ðề: Hàng dùng để khuyến mại cho khách hàng được hạch toán như thế nào

Theo mình thì dù hạch toán theo kế toán hay theo thuế thì đều không thể phát sinh thêm thuế GTGT hay thuế TNDN. Thuế GTGT thì các bác đã thảo luận ở trên rồi, thậm chí nếu phải xuất hoá đơn GTGT thì VAT đầu ra lại được khấu trừ VAT đầu vào rồi; còn thuế TNDN thì nếu chỉ xét ở 1 khâu nào đó thì có sự khác biệt nhưng xét tổng thể toàn DN thì số thuế TNDN phải nộp không đổi, khâu trước khi tính thuế TNDN có thể phát sinh thì khâu sau sẽ giám đi đúng bắng số đó thôi.
- Tuy nhiên, nếu DN kê khai tính nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, sử dụng hóa đơn bán hàng, đồng thời áp dụng kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu thì phải cẩn thận, vì số thuế GTGT và TNDN phải nộp đều lấy doanh thu trên hoá đơn nhân với thuế suất thuế GTGT trực tiếp và nhân với tỷ lệ % để nộp thuế TNDN.
- Theo thuế thì khi xuất hàng hóa để cho, biếu, tặng thì phải xuất hoá đơn như khi bán hàng (đầy đủ giá bán và thuế); còn xuất hàng hóa khuyến mại thì giá tính thuế bằng 0.
- Theo Luật thương mại thì khuyến mại phải có chương trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thới gian khuyến mại không quá 90 ngày (phải xin phép); còn cho, biếu, tặng thì DN tự quyết định, không phải xin phép cơ quan nào cả (nghĩa là DN thoải mái muốn cho ai thì cho, muốn cho bao nhiêu cũng được, chỉ có điều là phải kê khai nộp thuế GTGT, TNDN như là bán hàng thôi).
Tham gia với các bác một chút để cùng thảo luận.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều