Lương khoán

  • Thread starter rubykut
  • Ngày gửi
R

rubykut

Guest
5/7/14
1
0
0
bình phước
Hiện tôi đang làm cho cty nhà nước. Tôi hưởng lương khoán. khoán ngày công là 22 ngày, nghỉ t7 cn. Do tính chất công việc tôi phải đi làm thứ bảy, chủ nhật. theo quy đinh của công ty thì đi làm t7, chủ nhật thì tôi được trả 70 ngàn 1 ngày. Vây với mức trả công 2 ngày đó như vậy có hợp lí ko
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Lương khoán

Hiện tôi đang làm cho cty nhà nước. Tôi hưởng lương khoán. khoán ngày công là 22 ngày, nghỉ t7 cn. Do tính chất công việc tôi phải đi làm thứ bảy, chủ nhật. theo quy đinh của công ty thì đi làm t7, chủ nhật thì tôi được trả 70 ngàn 1 ngày. Vây với mức trả công 2 ngày đó như vậy có hợp lí ko

Căn cứ Điều 97 Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 có quy định

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
Do đó bạn tự xác địhn lại xem có hợp lý hay không nhé!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA