Mỗi tuần một chuyên đề

Về chứng từ sổ sách kế toán

  • Thread starter doantrangnhatyen
  • Ngày gửi
D

doantrangnhatyen

Guest
8/7/14
9
0
1
33
bà rịa vũng tau
Năm 2014 cty mình có quyết định quyết toán thuế của năm 2012. Qua quá trình kiểm tra thì bị phát hiện sai về chi phí lương năm 2012 là 2.400.000 ảnh hưởng đến thuế TNDN 2012 và xử phạt truy thu thuế TNDN là 420.000 và tiền phạt là 120.000. Vậy mình có cần phải làm sổ sách kế toán 2012 lại ko, và chỉnh lại chi phí năm 2012 ko. Giúp mình với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Về chứng từ sổ sách kế toán

Năm 2014 cty mình có quyết định quyết toán thuế của năm 2012. Qua quá trình kiểm tra thì bị phát hiện sai về chi phí lương năm 2012 là 2.400.000 ảnh hưởng đến thuế TNDN 2012 và xử phạt truy thu thuế TNDN là 420.000 và tiền phạt là 120.000. Vậy mình có cần phải làm sổ sách kế toán 2012 lại ko, và chỉnh lại chi phí năm 2012 ko. Giúp mình với.
Bạn không phải làm lại BCTC quyết toán thuế TNDN năm 2012. Số liệu theo biện bản kiểm tra và quyết định truy thu, phạt bạn hạch toán vào tháng nhận quyết định (tại thời điểm năm 2014).
 
T

Tuyet Tam Dang

Guest
31/3/14
5
0
1
tp.hcm
Ðề: Về chứng từ sổ sách kế toán

Cho minh hoi ve chung tu ke toan.
minh thay moi lan xuat hoa don cho khach hang, KH yeu cau minh lam phieu xuat kho + Don dat hang + Hop dong + giay yeu cau thanh toan.
Vay cho minh hoi la co can thiet hoa don nao minh cung phai co may loai giay to ke tren k vay.
minh con on.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Về chứng từ sổ sách kế toán

Cho mình hỏi về chứng từ kế toán.
mình thấy mỗi lần xuất hoá đơn cho khách hàng, KH yêu cầu mình làm phiếu xuất kho + Đơn đặt hàng + Hợp đồng + giấy yêu cầu thanh toán.
Vậy cho mình hỏi là có cần thiết hóa đơn nào mình cũng phải có mấy loại giấy tờ kể trên k vậy.
mình cám ơn.
Tùy theo trường hợp mà chủ yếu là do khách hàng khó tính hay dễ tính.
+ Phiếu xuất kho : Do bên bán lập
+ Đơn đặt hàng : Do bên mua lập chứ sao lại yêu cầu bên bán lập?
+ Hợp đồng : Do uy tín và mức độ tin tưởng của hai bên mua bán.
+ Giấy yêu cầu thanh toán: giấy này có lẽ do yêu cầu trong qui trình thanh toán hàng mua của khách hàng.
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Ðề: Về chứng từ sổ sách kế toán

Không cần làm lại sổ sách kế tóan 2012 và cho các năm đã thanh tra thúê
Tại ngày có giấy quyết định của năm 2014:
- Thuế TNDN truy thu thêm :
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. = 420.000
Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp = 420.000
-Khi nộp thuế:
Nợ 3331, 3334/Có 111,112 = 420.000

-Tiền phạt thì hạch toán:
- Nợ 811/Có 3339=120.000
Khi nộp tiền thì hạch toán:
- Nợ 3339/Có 111,112=120.000

Các căn cứ pháp lý:
THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp​
Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
2.29. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.


NGHỊ ĐỊNH Số: 218/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp​
Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật
q) Tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế;

Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN 2014 phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4=120.000 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.2.5 chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 22%

Tham khảo thêm:
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------​
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------​
Công văn Số: 13521/CT-TTHT
V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007
Công văn Số: 13521/CT-TTHT: TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007
V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế
Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)​
Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM
Trả lời văn bản số 15-02/QH-CV/2007 ngày 30/11/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hạch toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán; Cục thuế TP có ý kiến trả lời như sau :
- Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính
1.- Hạch toán số thuế phải truy thu thêm :
Trường hợp năm 2007, Công Ty được Chi Cục thuế Quận Tân Bình kiểm tra quyết toán thuế các niên độ từ năm 2002 đến năm 2005, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, Công Ty hạch toán :
- Thuế GTGT truy thu thêm :
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
- Thuế TNDN truy thu thêm :
Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Khi nộp thuế: Nợ 3331, 3334/Có 111,112
- Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :
+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này
Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
+ Trường hợp do công ty phải trả
Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
2.- Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:
Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :
Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ
Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.
Cục Thuế TP trả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công Ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.
Tiền phạt thì hạch toán: - Nợ 811/Có 3339
Khi nộp tiền thì hạch toán: - Nợ 3339/Có 111,112


KT/CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn​
Năm 2014 cty mình có quyết định quyết toán thuế của năm 2012. Qua quá trình kiểm tra thì bị phát hiện sai về chi phí lương năm 2012 là 2.400.000 ảnh hưởng đến thuế TNDN 2012 và xử phạt truy thu thuế TNDN là 420.000 và tiền phạt là 120.000. Vậy mình có cần phải làm sổ sách kế toán 2012 lại ko, và chỉnh lại chi phí năm 2012 ko. Giúp mình với.

+Với thương mại:
+Bên bán:
-Hợp đồng kinh tế (bên mua hoặc bán lập đều đựơc)
-Thanh lý hợp đồng
-Đơn đặt hàng hoặc phiếu đặt hàng ( do bên mua yêu cầu)
-Biên bản giao hàng
-Phiếu xuất kho
-Phiếu thu tiền nếu bên mua thanh tóan bằng tiền mặt, Giấy Báo có nếu bên Mua thanh tóan bằng chuyển khoản

+Bên Mua:
-Hợp đồng kinh tế (bên mua hoặc bán lập đều đựơc)
-Thanh lý hợp đồng
-Đơn đặt hàng hoặc phiếu đặt hàng hoặc đề xuất mua hàng
-Biên bản giao hàng
-Phiếu nhập kho
-Phiếu xuất kho bên bán nếu cần thiết
-Phiếu thu tiền của bên bán nếu bên mua cho nhân viên mang tiền mặt sang thanh tóan
-Giấy đề nghị thanh tóan nếu bên Bán cử người trực tiếp sang đòi
-Phiếu chi tiền nếu thanh tóan bằng tiền mặt, Giấy Báo Nợ + Ủy nhiệm Chi nếu thanh tóan bằng chuyển khoản
Cho minh hoi ve chung tu ke toan.
minh thay moi lan xuat hoa don cho khach hang, KH yeu cau minh lam phieu xuat kho + Don dat hang + Hop dong + giay yeu cau thanh toan.
Vay cho minh hoi la co can thiet hoa don nao minh cung phai co may loai giay to ke tren k vay.
minh con on.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA