Hợp đồng thi công có giá trị quyết toán lớn hơn hoặc nhỏ hơn Giá trị theo dự toán

  • Thread starter Manhtph46
  • Ngày gửi
M

Manhtph46

Sơ cấp
1/3/13
48
0
6
39
Ha Noi
Chào các bạn

Công ty mình có 1 hợp đồng thi công điện. Hiện nay đã xây dựng xong tuy nhiên mình muôn shỏi trường hợp

1. Nếu giá trị quyết toán lớn hơn giá trị theo dự toán đã được phê duyệt và thì nên giaỉ quyết thế nào?

2. Nếu giá trị quyết toán nhỏ hơn giá trị theo dự toán thì nên giải quyết như thế nào. Ví dụ bên thi công đã xuất hết HĐTC theo giá trị hợp đồng tạm tính và sau đó khi tính toán lại thực tế bên mình tính ra giá trị theo quyết toán nhỏ hơn giá trị dự toán ban đầu.

Các bạn cho ý kiến với ạ. Xin cám ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Hợp đồng thi công có giá trị quyết toán lớn hơn hoặc nhỏ hơn Giá trị theo dự toán

Chào các bạn

Công ty mình có 1 hợp đồng thi công điện. Hiện nay đã xây dựng xong tuy nhiên mình muôn shỏi trường hợp

1. Nếu giá trị quyết toán lớn hơn giá trị theo dự toán đã được phê duyệt và thì nên giaỉ quyết thế nào?

2. Nếu giá trị quyết toán nhỏ hơn giá trị theo dự toán thì nên giải quyết như thế nào. Ví dụ bên thi công đã xuất hết HĐTC theo giá trị hợp đồng tạm tính và sau đó khi tính toán lại thực tế bên mình tính ra giá trị theo quyết toán nhỏ hơn giá trị dự toán ban đầu.

Các bạn cho ý kiến với ạ. Xin cám ơn
Hai bên hợp đồng theo dự toán ban đầu, trong quá trình thi công có thể co nhiều lý do mà giá trị nghiệm thu có thề lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự toán bới nhiều lý do, trong đó các lý do chính là:
- Bên chủ đầu tư cắt giảm khối lượng
- Giá cả thị trường phát sinh vượt khả năng của bên thi công và được bên chú đầu tư chấp nhận
....
TH giá trị nghiệm thu, hóa đơn nhỏ hơn dự toán:
Kế toán ghi nhận theo hóa đơn do bên thi công xuất
TH bạn nên đã xuất hóa đơn, mà khi nghiệm thu giá trị thấp hơn hóa đơn đã xuất: bên thi công sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị đề hai bên kê khai thuế và điều chỉnh giá trị tài sản cố đính mới xây dựng.
 
Sửa lần cuối:
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Hợp đồng thi công có giá trị quyết toán lớn hơn hoặc nhỏ hơn Giá trị theo dự toán

Chào các bạn
Công ty mình có 1 hợp đồng thi công điện. Hiện nay đã xây dựng xong tuy nhiên mình muôn shỏi trường hợp
1. Nếu giá trị quyết toán lớn hơn giá trị theo dự toán đã được phê duyệt và thì nên giaỉ quyết thế nào?
2. Nếu giá trị quyết toán nhỏ hơn giá trị theo dự toán thì nên giải quyết như thế nào. Ví dụ bên thi công đã xuất hết HĐTC theo giá trị hợp đồng tạm tính và sau đó khi tính toán lại thực tế bên mình tính ra giá trị theo quyết toán nhỏ hơn giá tri giá trị dự toán ban đầu.
Các bạn cho ý kiến với ạ. Xin cám ơn

Trong XL thường xuyên xãy ra các trường hợp này nếu không dùng hợp đồng trọn gói.
DT XL thường có khoản chi phí Dự phòng = % DT.
1 - Nếu trong quá trình thi công có KL phát sinh và chênh lệch giá có GT = hay < khoản dự phòng thì chủ ĐT lấy khoản này thanh toán cho bên thi công bình thường.
2 - Nếu trong quá trình thi công có KL phát sinh và chênh lệch giá có GT > khoản dự phòng thì chủ ĐT phải lập lại DT và xin phê duyệt bổ sung kinh phí. Việc phê duyệt bổ sung kinh phí hiện nay rất phiền hà nên nếu vượt không nhiều thì chủ ĐT thống nhất với ĐV thi công chỉ lấy = DT ban đầu cả phần dự phòng thôi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA