Mỗi tuần một chuyên đề

Khai giảng chương trình "Báo cáo quản trị" ngày 27/07/2014

  • Thread starter Thumiaa
  • Ngày gửi
T

Thumiaa

Sơ cấp
20/2/14
0
0
0
Cau giay-Ha Noi
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Thiết kế và áp dụng mẫu báo cáo quản trị nội bộ tiên tiến dựa theo hoạt động (Activity-Based) để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động của các bộ phận (sản xuất, bán hàng, nhân sự, hành chính, kế toán) thay vì chỉ ghi chép tập hợp đơn thuần như cách truyền thống.
Đưa ra cách tiếp cận mới về quản trị nội bộ doanh nghiệp, tăng cường năng lực của bộ phận thông qua hệ thống mẫu báo cáo quản trị nội bộ do gắn liền các chỉ tiêu báo cáo với năng lực của bộ phận.
Phân tích cơ cấu chi phí - giá thành sản phẩm theo hướng mới để lập báo cáo quản trị sản xuất: Tập hợp chi phí, tính giá thành, phân bổ chi phí và giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm theo cơ cấu biến phí – định phí.
Lập và quản trị báo cáo doanh thu và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp theo hướng tác nghiệp để nâng cao hiệu suất chi phí.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Quản lý cấp trung- cao cấp: Trưởng phó các phòng ban, Giám đốc, phó Giám đốc liên quan đến việc quản lý hệ thống báo cáo các bộ phận của doanh nghiệp;
Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Chuyên đề 1: Báo cáo quản trị nội bộ doanh thu – công nợ

Chuyên đề 2: Lập và phân tích báo cáo quản trị nội bộ chi phí – lợi nhuận

Chuyên đề 3: Lập và phân tích báo cáo quản trị sản xuất – giá thành
Chuyên đề 4: Báo cáo tài sản – năng lực kinh doanh

Để đăng ký vui lòng liên hệ hotline 0989 919 815-Ms Hoài Thu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA