Cách hạch toán đối với cty ủy quyền và cty được ủy quyền theo tình huống tại khoản 12 Điều 14 TT 219

  • Thread starter Nguyễn Hồng Quang
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Hồng Quang

Cao cấp
Dear all
Tại điểm b khoản 12 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC có hướng dẫn khấu trừ thuế VAT hàng hóa mua vào đối với tình huống Doanh nghiệp Trước khi thành lập (có thể được hiểu rộng ra là dn đang hoàn tất thủ tục nhưng chưa có mã số thuế), tại thời điểm ấy doanh nghiệp có phát sinh việc mua hàng hóa, doanh nghiệp phải ủy quyền cho bên thứ 3 để người bán hàng hóa xuát hóa đơn cho bên thứ 3 được ủy quyền.
Nhờ mọi người tư vấn giúp
1/ Bên cty ủy quyền sẽ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán và nhập kho như thế nào khi nhà cung cấp khác với đối tượng được thanh toán,
và có cần thiết phải có một bien bản bù trừ 3 bên không
2/ Bên Cty được ủy quyền sẽ hạch toán hóa đơn của ben cung cấp hàng hóa như thế nào
Thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA