Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 60513/CTHN-TTHT ngày 8/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách hoàn thuế GTGT trường hợp ủy thác xuất khẩu.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty có hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả trường hợp ủy thác xuất khẩu) và số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên trong tháng/quý thì được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC .

Tuy nhiên, để được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu thì phải đáp ứng điều kiện, thủ tục theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC) .

Đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu, Công ty phải lập hóa đơn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP để làm cơ sở hoàn thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA