Kế toán dự án

  • Thread starter binhdinh1507
  • Ngày gửi
B

binhdinh1507

Sơ cấp
14/11/13
13
0
0
30
quảng bình
Cả nhà cho em hỏi:
Công ty A sở hữu cổ phần của Công ty B. Bây giờ công ty em mua lai cổ phần của công ty A đang sở hữu thì hạch toán như thế nào ak?
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều