Hướng dẫn về lập hoá đơn

  • Thread starter Vân Nguyễn
  • Ngày gửi
V

Vân Nguyễn

Guest
Ngày 08/07/2014, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành CV 33549/CT-HTr (V/v: Trả lời chính sách thuế), trong đó có hướng dẫn về nguyên tắc lập hoá đơn như sau:

- Trường hợp mua bán hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điểm 1, Điều 4, Chương I Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính nêu trên, cụ thể:

+ Tại tiêu thức "người mua hàng": người mua ký và ghi rõ họ tên trừ trường hợp mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức "người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)", người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

+ Tại tiêu thức "người bán hàng": thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đơn vị trên hóa đơn trừ trường hợp bên bán hàng có văn bản của cơ quan thuế quản lý hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức "dấu của người bán". Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Link tải công văn: http://4wkt.net/f/c91c5u6d8tfjixh.rar
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan
L

lioaonap

Guest
24/7/14
2
0
0
hà nội
lioaonap.net
Ðề: Hướng dẫn về lập hoá đơn

Mình cũng bị 2 tờ không nhân viên kí giờ phải làm giấy ủy quyền oy. nhưng sao mình thấy nói chỉ cần có dấu treo của công ty là được mà nhỉ.
 

Xem nhiều