Doanh thu của cty Đầu tư tài chính???

  • Thread starter ketoanthattinh
  • Ngày gửi
K

ketoanthattinh

Thành viên thân thiết
8/12/05
282
4
18
Mơ về nơi xa lém!
#1
Các anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo cho em một chút nha!
Công ty em là cty chuyên đầu tư các khoản vốn góp liên doanh vào các công ty khác (đầu tư dài hạn). Có một số công ty thì công ty em giữ cổ phần chủ yếu và là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cho em hỏi là các công ty này có thuộc sự quản lý của công ty em không và doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh những cty này đạt được có cách nào thể hiện trên BCTC của cty em không ah?
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#2
ketoanthattinh nói:
Các anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo cho em một chút nha!
Công ty em là cty chuyên đầu tư các khoản vốn góp liên doanh vào các công ty khác (đầu tư dài hạn). Có một số công ty thì công ty em giữ cổ phần chủ yếu và là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cho em hỏi là các công ty này có thuộc sự quản lý của công ty em không
Công ty đầu tư có quản lý các công ty được đầu tư tuỳ thuộc vào quyền biểu quyết của công ty đầu tư trong các công ty bạn tham gia đầu tư hoặc thoả thuận giữa các bên.

ketoanthattinh nói:
và doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh những cty này đạt được có cách nào thể hiện trên BCTC của cty em không ah?
Khi công tư đầu tư có công ty con, phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Trên báo cáo tài chính hợp nhất, các khoản đầu tư vào công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con được lập trên nguyên tắc cộng báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con, có tiến hành điều chỉnh khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con, xác định lợi ích của bên thiểu số, loại trừ các khoản công nợ nội bộ, loại trừ các khoản lãi/lỗ chưa phát sinh.

Bạn tham khảo VAS07, VAS08, VAS25

Thân
 
K

ketoanthattinh

Thành viên thân thiết
8/12/05
282
4
18
Mơ về nơi xa lém!
#3
Hic! Cám ơn bác! Nhưng em vẫn chưa hiểu lắm về khái niệm công ty liên kết và công ty con. Và Báo cáo tài chính hợp nhất có được sử dụng trong cả hai loại công ty này không?
Cám ơn bác trước!
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#4
ketoanthattinh nói:
Hic! Cám ơn bác! Nhưng em vẫn chưa hiểu lắm về khái niệm công ty liên kết và công ty con. Và Báo cáo tài chính hợp nhất có được sử dụng trong cả hai loại công ty này không?
Cám ơn bác trước!
Để xác định một công ty được đầu tư là công ty liên kết hay công ty con của công ty đầu tư, người ta căn cứ vào quyền biểu quyết trực tiếp và gián tiếp.

Công ty đầu tư nắm giữ từ 20% đến nhỏ hơn 50% quyền biểu quyết của công ty được đầu tư thì công ty được đầu tư là công ty liên kết của công ty đầu tư.

Công ty đầu tư nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết của công ty được đầu tư thì công ty được đầu tư là công ty con của công ty đầu tư.

Theo VAS25, Khi công tư đầu tư có ít nhất 01 công ty con phải lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Giả sử công ty đầu tư không có công ty con, các khoản đầu tư vào công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu và không phải lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Thân
 
K

ketoanthattinh

Thành viên thân thiết
8/12/05
282
4
18
Mơ về nơi xa lém!
#5
Cám ơn bác rất nhiều!
Nhưng còn một điều em vẫn băn khoăn, là trong trường hợp cty em có 1 công ty con và nhiều công ty liên kết thì trong hệ thống báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế tồn tại 2 bộ báo cáo: báo cáo tài chính riêng của cty và báo cáo tài chính hợp nhất hay sao?
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#6
ketoanthattinh nói:
Cám ơn bác rất nhiều!
Nhưng còn một điều em vẫn băn khoăn, là trong trường hợp cty em có 1 công ty con và nhiều công ty liên kết thì trong hệ thống báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế tồn tại 2 bộ báo cáo: báo cáo tài chính riêng của cty và báo cáo tài chính hợp nhất hay sao?
Báo cáo tài chính hợp nhất phản ảnh tình hình tài chính của một thực thể kinh tế, không phải là một thực thể pháp lý.

Điểm 1.4.3, mục V, thông tư 23/2005/TT-BTC của BTC ngày 30 tháng 3 năm 2005 chỉ qui định các tổng công ty nhà nước mới nộp báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan thuế.

Thân.
 
S

son_ktt

Cao cấp
25/11/06
345
0
0
Ha Noi
#7
Bạn lập và nộp báo cáo tài chính hợp nhất thôi.
 
Sửa lần cuối:
S

son_ktt

Cao cấp
25/11/06
345
0
0
Ha Noi
#8
ketoanthattinh nói:
Cám ơn bác rất nhiều!
Nhưng còn một điều em vẫn băn khoăn, là trong trường hợp cty em có 1 công ty con và nhiều công ty liên kết thì trong hệ thống báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế tồn tại 2 bộ báo cáo: báo cáo tài chính riêng của cty và báo cáo tài chính hợp nhất hay sao?
Chỉ là báo cáo tài chính hợp nhất!
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#9
son_ktt nói:
Bạn lập và nộp báo cáo tài chính hợp nhất thôi.
Theo chế độ kế toán hiện hành ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC thì tất cả các loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại doanh nghiệp khác phải nộp báo cáo tài chính riêng của đơn vị cho cơ quan thuế.

Như đã trình bày ở bài trên, báo cáo tài chính hợp nhất phản ảnh tình hình tài chính của một thực thể kinh tế, không phải là một thực thể pháp lý. Vì vậy báo cáo tài chính hợp nhất không phải là cơ sở kê khai, xác định thuế phải nộp vào NSNN.

Thân
 
K

ketoanthattinh

Thành viên thân thiết
8/12/05
282
4
18
Mơ về nơi xa lém!
#10
Vậy thì trong báo cáo tài chính hợp nhất chỉ được căn cứ vào các BCTC của các công ty con (quyền biểu quyết>50%). Vậy những BCTC của các cty liên kết thì không được sử dụng để lập BCTC hợp nhất ạ?
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#11
ketoanthattinh nói:
Vậy thì trong báo cáo tài chính hợp nhất chỉ được căn cứ vào các BCTC của các công ty con (quyền biểu quyết>50%). Vậy những BCTC của các cty liên kết thì không được sử dụng để lập BCTC hợp nhất ạ?
Trên báo cáo tài chính hợp nhất, các khoản đầu tư vào công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Bạn xem lại bài số 02 ấy.

Thân
 
K

ketoanthattinh

Thành viên thân thiết
8/12/05
282
4
18
Mơ về nơi xa lém!
#12
Vậy thì chốt lại một vần đề sau đây. Nếu em hiểu sai thì bác SongHuong chỉ giáo em nhé!
Trong trường hợp cty A có 1 cty con và 1 số cty liên kết, thì trong báo cáo tài chính hợp nhất của mình, Cty A sẽ cộng gộp chỉ tiêu Doanh thu của công ty con với Chỉ tiêu doanh thu của mình. Và sẽ không được phép cộng chỉ tiêu doanh thu của các cty liên kết vào doanh thu của mình phải không ah?
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#13
ketoanthattinh nói:
Vậy thì chốt lại một vần đề sau đây. Nếu em hiểu sai thì bác SongHuong chỉ giáo em nhé!
Trong trường hợp cty A có 1 cty con và 1 số cty liên kết, thì trong báo cáo tài chính hợp nhất của mình, Cty A sẽ cộng gộp chỉ tiêu Doanh thu của công ty con với Chỉ tiêu doanh thu của mình. Và sẽ không được phép cộng chỉ tiêu doanh thu của các cty liên kết vào doanh thu của mình phải không ah?
Vâng, đúng như vậy.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • tocxuu
Xem nhiều