Chỉ tiêu 5: “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

  • Thread starter duyenbao
  • Ngày gửi
D

duyenbao

Sơ cấp
27/11/13
40
0
6
Gò Vấp
Chỉ tiêu 5 trên tờ khai mua vào, HTKK 3.2.3:
"Chỉ tiêu này dành để kê khai hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá bán ra nhưng không phải khai thuế GTGT, không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT, áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ theo hình thức bán đúng giá hưởng hoa hồng.

+ Người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa: Không phải kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác.

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào

Chỉ tiêu 5 “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

Chỉ tiêu này dành kê khai hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá mua vào nhưng không áp dụng cho đối tượng tổng hợp kê khai tờ khai 01/GTGT, cụ thể:

+ Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý. Người nốp thuế thực hiện kê khai vào chỉ tiêu này các hóa đơn GTGT của hàng hóa nhận bán đại lý.

+ Người nộp thuế kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp nộp Tờ thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê tài chính, mà chỉ nộp Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu 01-02/GTGT, trong đó chỉ tiêu thuế GTGT mua vào chỉ ghi tiền thuế GTGT của tài sản cho thuê phù hợp với hóa đơn GTGT lập cho doanh thu của dịch vụ cho thuê tài chính trong kỳ kê khai.

+ Người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa: Không phải kê khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác hóa đơn đầu vào của hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác được khai vào chỉ tiêu này nhưng không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai giá trị gia tăng."

Công ty ty em tuy là đại lý nhưng bán cao hơn giá mua vào (VD: Giá trên hóa đơn mua vào 200k, Giá trên hóa đơn bán ra 250k). Dịch vụ này không chịu thuế VAT. Vậy khi kê khai thế GTGT em kê vào chỉ tiêu 5: “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT” hay chỉ tiêu 2: "HHDV không đủ điều kiện khấu trừ"? Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duyenbao

Sơ cấp
27/11/13
40
0
6
Gò Vấp
Ðề: Chỉ tiêu 5: “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

Có ai giúp em không ạ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA