Mỗi tuần một chuyên đề

Bài tập TSCĐ thuê Tài Chính

  • Thread starter lolemmanhme
  • Ngày gửi
L

lolemmanhme

Guest
21/7/14
1
0
0
30
31, Minh Phụng, P5, Q6
Em có bài tập như sau muốn nhờ anh/chị giúp đỡ:
Ngày 1/1/N+1, cty X thuê 1 thiết bị của cty A trong 8 năm, số tiền trả ngay khi thuê bằng chuyển khoản( ban gồm VAT 10 %) là 55.000.000. số còn lại trả vào cuối mỗi năm bằng chuyển khoản (bao gồm VAT và lãi tính trên VAT) là 110 triệu trong 8 năm như vậy. cuối thời kỳ thuê cty X được chuyển quyền sở hữu. cho biết đời sống hữu dụng ước tính của thiết bị là 8 năm, khấu hao theo phương pháp đường thẳng, lãi suất biên đi vay là 15%/ năm, số thuế GTGT cty X phải trả cho cty A theo thuế suất là 10%. Tài sản thuê thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. năm tài chính của cty bắt đầu 1/1 và kết túc vào 31/12
Yêu cầu:
-Hoạt động này thuộc thuê tài chính hay thuê hoạt động,tại sao?
-lập bảng tính nợ gốc và chi phí lãi đi thuê
-Hạch toán các nghiệp vụ liên quan TSCĐ thuê ở trên
-giải lại trong trường hợp TSCĐ thuộc đối tượng chịu thuế theo phương pháp trực tiếp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA