Mỗi tuần một chuyên đề

Điều kiện miễn, giảm và gia hạn nộp thuế?

  • Thread starter havuha
  • Ngày gửi
H

havuha

Sơ cấp
26/5/14
21
1
3
40
Hà Nội
Các khoản nợ tiền chậm nộp thuế và lãi phát sinh của tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp trước ngày 1-1-2014 của doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính sẽ được xóa, nếu được Chính phủ chấp thuận và Quốc hội thông qua. Cả nhà có ai biết những giải pháp dự kiến được Bộ Tài chính trình Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. điều kiện doanh nghiệp được miễn giảm và xóa tiền nợ thuế ?:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA