Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Ngày 21/6/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công Nghị định số 36/2023/NĐ-CP chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo Tổng cục Thuế, ngày 21/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2023/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2023 thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/11/2023.

Theo đó, căn cứ hiệu lực của Nghị định số 36/2023/NĐ-CP kể từ ngày 21/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế kịp thời triển khai và tuyên truyền thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước để tiếp thục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA