Help: kế toánHCSN: dịch vụ hoàn thành bàn giao cho khách hàng

  • Thread starter trangkumzin
  • Ngày gửi
T

trangkumzin

Sơ cấp
20/6/14
9
0
0
32
hà nội
 Giá vốn hoạt động kinh doanh dịch vụ: 117.872
 Chi phí quản lý kết chuyển là 33.360
 Chi sản xuất, kinh doanh khác (thanh lý, bán TSCĐ) 12.510
 Doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ 195.990 đã thu bằng chuyển khoản


a/chị giúp em nghiệp vụ trên với ạ
có phải là Nợ TK 531/ Có TK 631 : 117872+33360+12510
và Nợ 112/Có 531: 195990
như thế phải không ạ???/
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyensg

Trung cấp
11/9/14
55
7
8
32
Mình nghĩ là : N531/C631: 117.872+ 336.60, N5118/C111: 12.510, N112/C531 : 195.990
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA