Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - có ví dụ cụ thể

  • Thread starter dododung
  • Ngày gửi
dododung

dododung

Thành viên thân thiết
6/10/12
183
29
28
ha noi
ketoantu.com
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất

Đối với kế toán tại các doanh nghiệp thì tính Thuế TNCN từ tiền lương tiền công là công việc phổ biến nhất. Vì vậy trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương - tiền công.

1. Cách tính thuế TNCN

Đối với cá nhân cư trú và có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên:

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. Được xác định qua cách tính:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất
Theo điều 7 của Thông tư 111/2013/TT-BCTC Thu nhập tính thuế được xác định bằng công thức:
Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ

Trong đó:
* Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được - các khoản được miễn giảm

a, Tổng lương nhận được bao gồm: tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được kể cả các khoản tiền thưởng lễ, tết...

b, Các khoản miễn giảm bao gồm:
- Tiền phụ cấp ăn trưa, giữa ca: Nếu phụ cấp vào tiền lương thì không được vượt quá 680.000/ tháng. Nếu Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn (tự nấu ăn) hay mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì được trừ hết (không bị giới hạn)
- Tiền phụ cấp trang phục không vượt quá 5 triệu đồng/năm.
- Tiền phụ cấp điện thoại theo quy định của công ty.
- Tiền làm thêm giờ ban đêm, làm thêm giờ cao hơn so với làm việc ban ngày, giờ hành chính. Ví dụ: làm ban ngày được 5 nghìn/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được trả 7 nghìn/h => 2 nghìn/h cao hơn này được miễn thuế.

* Các khoản giảm trừ được quy định tại điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC như sau:
- Giảm trừ gia cảnh:
+ Bản thân người nộp thuế: 9 triệu/tháng.
+ Người phụ thuộc: 3,6 triệu/người/tháng (phải được đăng ký với Thuế)
- Các khoản bảo hiểm bắt buộc đang tham gia: BHXH, BHYT, BHTN
- Nếu trong kỳ người nộp thuế đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thì cũng được trừ nhưng phải có giấy chứng nhận của các tổ chức.
Thuế suất để tính thuế thu nhập cá nhân là thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần, tức là tính theo từng Bậc thu nhập, mỗi bậc thu nhập có một mức thuế suất tương ứng. Được quy định rõ tại khoản 2 điều 7 và Phụ lục: 01/PL-TNCN như sau:


Bậc..... Thu nhập tính thuế /tháng.................Thuế suất....................................... Tính số thuế phải nộp
.....................................................................................................Cách 1..............................................Cách 2
1....... Đến 5 triệu đồng (trđ)..........................5%............................ 0 trđ + 5% TNTT .................................. 5% TNTT
2........ Trên 5 trđ đến 10 trđ........................... 10% ............... 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ.........................10% TNTT - 0,25 trđ
3....... Trên 10 trđ đến 18 trđ...........................15%.................. 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ....................... 15% TNTT - 0,75 trđ
4....... Trên 18 trđ đến 32 trđ......................... 20%..................1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ......................... 20% TNTT - 1,65 trđ
5...... Trên 32 trđ đến 52 trđ ........................ 25% .................... 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ................... 25% TNTT - 3,25 trđ
6...... Trên 52 trđ đến 80 trđ........................... 30% .......................9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ......................... 30 % TNTT - 5,85 trđ
7...... Trên 80 trđ ..........................................35%........................ 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ .........................35% TNTT - 9,85 trđ

Theo như bảng trên thì có 2 cách tính số thuế TNCN phải nộp, kế toán có thể tùy chọn áp dụng. Nhưng để hiểu về các con số Trung tâm kế toán Thiên Ưng sẽ lấy một ví dụ vừa tính bằng phương pháp thủ công, và tính bằng cách rút gọn để kế toán có thể hiểu kỹ và sâu hơn:

Ví dụ: Bà Bắc làm việc ở Công ty Phương Nam, tháng 1 năm 2014 bà Bắc nhận được các khoản thu nhập như sau:
+ Lương theo ngày công làm việc thực tế: 30.000.000
+ Phụ cấp ăn trưa: 800.000
+ Phụ cấp điện thoại 300.000
+ Bà nhận được 500.000 tiền thưởng.
Bà Bắc đóng các khoản bảo hiểm theo lương thực tế.
BHXH........................... BHYT........................... BHTN ......................... Tổng
30.000.000 X 8% ............. 30.000.000 X 1,5%................. 30.000.000 X 1% .................. 3.150.000
( năm 2014 mức đóng BHXH là 8% tăng lên 1% so với năm 2013) Chi tiết xem tại đây: Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2014 mới nhất
- Bà Bắc có 2 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại Công ty Phương Nam.

Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bắc trong tháng 1 năm 2014

1. Xác định thu nhập chịu thuế của Bà Bắc:
Tổng thu nhập của Bà Bắc trong tháng 1 là :
30.000.000 + 800.000 + 300.000 + 500.000 = 31.600.000
Trong số đó bà Bắc được trừ :
- Tiền phụ cấp điện thoại: 300.000
- Tiền phụ cấp ăn trưa theo quy định là 680.000 ( vậy là trong số 800.000 bà Bắc nhận được thì bà chỉ được trừ 680.000 còn 120.000 phải chịu thuế)
Vậy thu nhập chịu thuế của Bà Bắc là:
31.600.000 – 300.000 – 680.000 = 30.620.000

2. Các khoản được giảm trừ:
- Bản thân bà Bắc: 9.000.000
- Người phụ thuộc : 2 con là: 2 X 3.600.000 = 7.200.000
- Tiền đóng bảo hiểm: 3.150.000
=> Tổng các khoản được giảm trừ là: 9.000.000 + 7.200.000 + 3.150.000 = 19.350.000

3. Thu nhập tính thuế của Bà Bắc là:
Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ
30.620.000 – 19.350.000 = 11.270.000
Bây giờ chúng ta sẽ tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bà Bắc qua việc đưa thu nhập tính thuế 11.270.000 vào trong bảng tính thuế theo lũy tiến từng phần ở bên trên:

1. Tính theo cách phổ thông: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:
+ Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
5.000.000 × 5% = 250.000
+ Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
(10.000.000 – 5.000.000) × 10% = 500.000
+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
(11.270.000 – 10.000.000) × 15% = 190.500
Vậy tổng số thuế thu nhập cá nhân mà Bà Bắc phải nộp trong tháng 1 năm 2014 là:
250.000 + 500.000 + 190.500 = 940.500

2. Tính theo cách 2 ở bảng Phụ lục: 01/PL-TNCN cho nhanh hơn nhé:
Ta thấy Thu nhập tính thuế TNCN của bà Bắc là 11.270.000 thuộc BẬC 3 trong biểu thuế suất, và có cách tính là: 15% TNTT - 0,75 trđ
ð Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của bà bắc trong tháng 1 năm 2014 là:
15% X 11.270.000 – 750.000 = 940.500

Các bạn thấy là cả 2 cách đều cho ra kết quả giống nhau. Nhưng cách 2 rút gọn và nhanh hơn rất nhiều. Sau này khi làm việc các cũng nên tính theo cách 2 này.

Xem thêm: Cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ thử việc (cá nhân không ký hợp đồng, không có ký hợp đồng nhưng dưới 3 tháng)

Có chỗ nào chưa hiểu các bạn cứ để lại comment, mình sẽ giải đáp cụ thể.
 
  • Like
Reactions: khampha65
S

Slackun

Sơ cấp
14/7/14
1
0
0
Đà Nẵng
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

Bạn ơi. Bạn hướng dẫn mình làm quyết toán năm mẫu 09 với.tháng này mình phải làm mà không biết cách làm.( do tròn 1 năm đầu kể từ ngày người đó làm việc tại VN).Thanks bạn nhiều
 
dododung

dododung

Thành viên thân thiết
6/10/12
183
29
28
ha noi
ketoantu.com
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

Mẫu 09 làm bình thường mà, bạn thấy vướng cụ thể chỗ nào nhỉ
 
H

Hoa Ng150691

Thành viên thân thiết
13/5/14
137
2
18
tp Hồ Chí Minh
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

@dododung cho mình hỏi là k fai khoản giảm trừ 6 tháng đầu năm là 4 triệu và 6 tháng cuối năm 9 triệu hả bạn?hay là 9 triệu hết? mình báo cáo thuế 2 quý đầu đều giảm trừ 4 triệu rồi làm sao đây.huhu
 
dododung

dododung

Thành viên thân thiết
6/10/12
183
29
28
ha noi
ketoantu.com
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

Không bạn ơi, giảm trừ bản thân là 9tr/tháng, mức này được áp dụng từ 1/7/2013 rồi bạn nhé, nên đầu năm nay bạn cũng phải áp dụng mức 9tr hết nhé. hj, vậy thì bạn phải làm lại thui không tốn tiền cty tốn tiền người lao động chết bạn à @Hoa Ng150691
 
H

Hoa Ng150691

Thành viên thân thiết
13/5/14
137
2
18
tp Hồ Chí Minh
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

Jo e lỡ nộp tờ khai quý 1 quý 2 rồi fai làm sao vậy c?
 
Sửa lần cuối:
H

Hoa Ng150691

Thành viên thân thiết
13/5/14
137
2
18
tp Hồ Chí Minh
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

Có anh chị nào có mẫu quy định phụ cấp mức cơm trưa và điện thoại cho nhân viên k cho e xin với ak
 
H

Hoa Ng150691

Thành viên thân thiết
13/5/14
137
2
18
tp Hồ Chí Minh
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

@dododung ơi cho e hỏi với những lao động làm việc dưới 3 tháng thì cứ lấy tổng lương trên 2 triệu của nta nhân 10% là ra thuế tncn fai đóng đúng k ạ
 
dododung

dododung

Thành viên thân thiết
6/10/12
183
29
28
ha noi
ketoantu.com
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

Đúng rồi e, với cá nhân là lao động thời vụ, k có hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng thì mỗi lần chi trả thu nhập từ 2tr đồng trở nên sẽ tiến hành khấu trừ 10% mức chi trả đó để đóng thuế TNCN
 
M

moonkid209

Sơ cấp
13/6/13
11
1
1
29
hà nam
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

Cách tính thuế TNCN
cá nhân là lao động thời vụ, k có hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng thì mỗi lần chi trả thu nhập từ 2tr đồng trở nên sẽ tiến hành khấu trừ 10% mức chi trả đó để đóng thuế TNCN
 
H

Hoa Ng150691

Thành viên thân thiết
13/5/14
137
2
18
tp Hồ Chí Minh
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

@dododung ơi cho e hỏi là cách đăng ký mã số thuế cho nhân viên đó mình kê khai trên HĐTKT2.5 xong in ra nộp tờ khai giống như thuế trên PM HTKK fải k ạ?và e có vấn đề này mong chị chỉ giúp là e làm tờ khai thuế TNCN bổ sung, nhưng khi e in ra file PDF thì nộp k đc, hệ thống cứ báo là Tờ khai không đúng định dạng với XSD: Không tìm thấy XSD , e fai làm sao mới nộp đc tờ khai đây ạ?
 
dododung

dododung

Thành viên thân thiết
6/10/12
183
29
28
ha noi
ketoantu.com
Bạn tải phần mềm TNCN 2.6 đăng ký MST TNCN mới nhất hiện nay sau đó thực hiện đăng ký.
Lưu ý là bạn vừa phải gửi online vừa phải gửi trực tiếp nữa nhé.
Để hệ thống k báo lỗi thì bạn k được đổi tên file nhé.
 
congchua4a

congchua4a

Thành viên thân thiết
5/3/14
226
38
28
Vĩnh Long
Ðề: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất - Có ví dụ cụ thể

Không bạn ơi, giảm trừ bản thân là 9tr/tháng, mức này được áp dụng từ 1/7/2013 rồi bạn nhé, nên đầu năm nay bạn cũng phải áp dụng mức 9tr hết nhé. hj, vậy thì bạn phải làm lại thui không tốn tiền cty tốn tiền người lao động chết bạn à @Hoa Ng150691
Bạn cho mình hỏi, công ty mình hiện tại có 4 người thôi, chưa ký hợp đồng lao động vì công ty cũng mới thành lập thôi, mình thì mới vào làm nên chưa biết gì nhiều, phần thuế TNCN lại hoàn toàn k biết cách làm.
Bạn hướng dẫn trên thì mình hiểu đôi chút, nhưng cho mình hỏi khi nào thì mình đăng ký giảm trừ gia cảnh, đăng ký đóng thuế TNCN và kỳ tính thuế, nộp thuế là như thế nào?
Nhân viên lương 6 triệu thì đâu phải đóng đúng không? và nếu k đóng thì khỏi phải đăng ký thuế TNCN đúng không? Mình chưa hiểu cái thuế này lắm các bạn giúp mình nhé!
 
beckentan

beckentan

Thành viên thân thiết
Bạn cho mình hỏi, công ty mình hiện tại có 4 người thôi, chưa ký hợp đồng lao động vì công ty cũng mới thành lập thôi, mình thì mới vào làm nên chưa biết gì nhiều, phần thuế TNCN lại hoàn toàn k biết cách làm.
Bạn hướng dẫn trên thì mình hiểu đôi chút, nhưng cho mình hỏi khi nào thì mình đăng ký giảm trừ gia cảnh, đăng ký đóng thuế TNCN và kỳ tính thuế, nộp thuế là như thế nào?
Nhân viên lương 6 triệu thì đâu phải đóng đúng không? và nếu k đóng thì khỏi phải đăng ký thuế TNCN đúng không? Mình chưa hiểu cái thuế này lắm các bạn giúp mình nhé!
Đúng vấn đề mình đang thắc mắc luôn, m.n giúp đỡ với, công ty mình thành lập đầu tháng 7/2014, nhân viên 6 người, lương tầm 3 -5 tr thì có cần đăng ký thuế TNCN không? Phải làm những thủ tục gì liên quan đến thuế TNCN thì hoàn toàn mình không biết, hic
 
H

huynh huong thuy

Sơ cấp
21/3/10
20
1
3
hcm
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất

Đối với kế toán tại các doanh nghiệp thì tính Thuế TNCN từ tiền lương tiền công là công việc phổ biến nhất. Vì vậy trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương - tiền công.

1. Cách tính thuế TNCN

Đối với cá nhân cư trú và có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên:

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. Được xác định qua cách tính:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất
Theo điều 7 của Thông tư 111/2013/TT-BCTC Thu nhập tính thuế được xác định bằng công thức:
Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ

Trong đó:
* Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được - các khoản được miễn giảm

a, Tổng lương nhận được bao gồm: tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được kể cả các khoản tiền thưởng lễ, tết...

b, Các khoản miễn giảm bao gồm:
- Tiền phụ cấp ăn trưa, giữa ca: Nếu phụ cấp vào tiền lương thì không được vượt quá 680.000/ tháng. Nếu Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn (tự nấu ăn) hay mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì được trừ hết (không bị giới hạn)
- Tiền phụ cấp trang phục không vượt quá 5 triệu đồng/năm.
- Tiền phụ cấp điện thoại theo quy định của công ty.
- Tiền làm thêm giờ ban đêm, làm thêm giờ cao hơn so với làm việc ban ngày, giờ hành chính. Ví dụ: làm ban ngày được 5 nghìn/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được trả 7 nghìn/h => 2 nghìn/h cao hơn này được miễn thuế.

* Các khoản giảm trừ được quy định tại điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC như sau:
- Giảm trừ gia cảnh:
+ Bản thân người nộp thuế: 9 triệu/tháng.
+ Người phụ thuộc: 3,6 triệu/người/tháng (phải được đăng ký với Thuế)
- Các khoản bảo hiểm bắt buộc đang tham gia: BHXH, BHYT, BHTN
- Nếu trong kỳ người nộp thuế đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thì cũng được trừ nhưng phải có giấy chứng nhận của các tổ chức.
Thuế suất để tính thuế thu nhập cá nhân là thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần, tức là tính theo từng Bậc thu nhập, mỗi bậc thu nhập có một mức thuế suất tương ứng. Được quy định rõ tại khoản 2 điều 7 và Phụ lục: 01/PL-TNCN như sau:


Bậc..... Thu nhập tính thuế /tháng.................Thuế suất....................................... Tính số thuế phải nộp
.....................................................................................................Cách 1..............................................Cách 2
1....... Đến 5 triệu đồng (trđ)..........................5%............................ 0 trđ + 5% TNTT .................................. 5% TNTT
2........ Trên 5 trđ đến 10 trđ........................... 10% ............... 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ.........................10% TNTT - 0,25 trđ
3....... Trên 10 trđ đến 18 trđ...........................15%.................. 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ....................... 15% TNTT - 0,75 trđ
4....... Trên 18 trđ đến 32 trđ......................... 20%..................1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ......................... 20% TNTT - 1,65 trđ
5...... Trên 32 trđ đến 52 trđ ........................ 25% .................... 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ................... 25% TNTT - 3,25 trđ
6...... Trên 52 trđ đến 80 trđ........................... 30% .......................9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ......................... 30 % TNTT - 5,85 trđ
7...... Trên 80 trđ ..........................................35%........................ 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ .........................35% TNTT - 9,85 trđ

Theo như bảng trên thì có 2 cách tính số thuế TNCN phải nộp, kế toán có thể tùy chọn áp dụng. Nhưng để hiểu về các con số Trung tâm kế toán Thiên Ưng sẽ lấy một ví dụ vừa tính bằng phương pháp thủ công, và tính bằng cách rút gọn để kế toán có thể hiểu kỹ và sâu hơn:

Ví dụ: Bà Bắc làm việc ở Công ty Phương Nam, tháng 1 năm 2014 bà Bắc nhận được các khoản thu nhập như sau:
+ Lương theo ngày công làm việc thực tế: 30.000.000
+ Phụ cấp ăn trưa: 800.000
+ Phụ cấp điện thoại 300.000
+ Bà nhận được 500.000 tiền thưởng.
Bà Bắc đóng các khoản bảo hiểm theo lương thực tế.
BHXH........................... BHYT........................... BHTN ......................... Tổng
30.000.000 X 8% ............. 30.000.000 X 1,5%................. 30.000.000 X 1% .................. 3.150.000
( năm 2014 mức đóng BHXH là 8% tăng lên 1% so với năm 2013) Chi tiết xem tại đây: Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2014 mới nhất
- Bà Bắc có 2 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại Công ty Phương Nam.

Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bắc trong tháng 1 năm 2014

1. Xác định thu nhập chịu thuế của Bà Bắc:
Tổng thu nhập của Bà Bắc trong tháng 1 là :
30.000.000 + 800.000 + 300.000 + 500.000 = 31.600.000
Trong số đó bà Bắc được trừ :
- Tiền phụ cấp điện thoại: 300.000
- Tiền phụ cấp ăn trưa theo quy định là 680.000 ( vậy là trong số 800.000 bà Bắc nhận được thì bà chỉ được trừ 680.000 còn 120.000 phải chịu thuế)
Vậy thu nhập chịu thuế của Bà Bắc là:
31.600.000 – 300.000 – 680.000 = 30.620.000

2. Các khoản được giảm trừ:
- Bản thân bà Bắc: 9.000.000
- Người phụ thuộc : 2 con là: 2 X 3.600.000 = 7.200.000
- Tiền đóng bảo hiểm: 3.150.000
=> Tổng các khoản được giảm trừ là: 9.000.000 + 7.200.000 + 3.150.000 = 19.350.000

3. Thu nhập tính thuế của Bà Bắc là:
Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ
30.620.000 – 19.350.000 = 11.270.000
Bây giờ chúng ta sẽ tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bà Bắc qua việc đưa thu nhập tính thuế 11.270.000 vào trong bảng tính thuế theo lũy tiến từng phần ở bên trên:

1. Tính theo cách phổ thông: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:
+ Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
5.000.000 × 5% = 250.000
+ Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
(10.000.000 – 5.000.000) × 10% = 500.000
+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
(11.270.000 – 10.000.000) × 15% = 190.500
Vậy tổng số thuế thu nhập cá nhân mà Bà Bắc phải nộp trong tháng 1 năm 2014 là:
250.000 + 500.000 + 190.500 = 940.500

2. Tính theo cách 2 ở bảng Phụ lục: 01/PL-TNCN cho nhanh hơn nhé:
Ta thấy Thu nhập tính thuế TNCN của bà Bắc là 11.270.000 thuộc BẬC 3 trong biểu thuế suất, và có cách tính là: 15% TNTT - 0,75 trđ
ð Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của bà bắc trong tháng 1 năm 2014 là:
15% X 11.270.000 – 750.000 = 940.500

Các bạn thấy là cả 2 cách đều cho ra kết quả giống nhau. Nhưng cách 2 rút gọn và nhanh hơn rất nhiều. Sau này khi làm việc các cũng nên tính theo cách 2 này.

Xem thêm: Cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ thử việc (cá nhân không ký hợp đồng, không có ký hợp đồng nhưng dưới 3 tháng)

Có chỗ nào chưa hiểu các bạn cứ để lại comment, mình sẽ giải đáp cụ thể.
Bạn ơi có mẫu lương phụ cấp điện thoại, ăn trưa k cho mình xin với: mail mình huongthuy1124@yahoo.com.
 
dododung

dododung

Thành viên thân thiết
6/10/12
183
29
28
ha noi
ketoantu.com
Bạn cho mình hỏi, công ty mình hiện tại có 4 người thôi, chưa ký hợp đồng lao động vì công ty cũng mới thành lập thôi, mình thì mới vào làm nên chưa biết gì nhiều, phần thuế TNCN lại hoàn toàn k biết cách làm.
Bạn hướng dẫn trên thì mình hiểu đôi chút, nhưng cho mình hỏi khi nào thì mình đăng ký giảm trừ gia cảnh, đăng ký đóng thuế TNCN và kỳ tính thuế, nộp thuế là như thế nào?
Nhân viên lương 6 triệu thì đâu phải đóng đúng không? và nếu k đóng thì khỏi phải đăng ký thuế TNCN đúng không? Mình chưa hiểu cái thuế này lắm các bạn giúp mình nhé!
1. Khi người lao động có thu nhập >9tr/tháng, để k phải đóng hoặc giảm số thuế TNCN phải nộp thì đăng ký giảm trử gia cảnh.
2. Thuế TNCN được tính theo tháng, kê khai thì theo tháng hoặc quý phụ thuộc vào doanh nghiệp của bạn, quyết toán thì theo năm.
3. Nhân viên có thu nhập 6tr/tháng nếu người đó chưa tính thuế TNCN ở 1 nơi nào khác thì k phải đóng thuế TNCN. Nếu người đó làm ở 2 cty trở nên. Giả sử cty kia đã tính thuế TNCN rồi thì cty bạn phải tính. Tính trên toàn bộ số tiền 6tr đó mà k được áp dụng các mức giảm trừ và sẽ tính theo biểu lũy tiến từng phần nhé.
 
  • Like
Reactions: nguyenngoc65
dododung

dododung

Thành viên thân thiết
6/10/12
183
29
28
ha noi
ketoantu.com
  • Like
Reactions: beckentan
H

huynh huong thuy

Sơ cấp
21/3/10
20
1
3
hcm
P

Phan Minh Nghi

Sơ cấp
13/5/14
9
0
1
Hanoi
Các bạn cao thủ tư vấn giúp mình 1 việc như sau:
Bên mình có ký hợp đồng lao động dài hạn với 1 cá nhân cư trú tại Việt nam.
Cá nhân này có ký Hợp đồng lao động dài hạn với 1 pháp nhân khác và đã đóng BHYT theo hợp đồng đó.
Mức thu nhập của cá nhân này với pháp nhân kia đã ở mức đóng thuế cao nhất 35%.
Theo quy định hiện hành thì bên cty mình vẫn khấu trừ theo biểu lũy tiến mà không giảm trừ bản thân cho cá nhân cư trú và xuất chứng từ khau trừ thuế để cả nhân cư trú sau này tự quyết toán.
Câu hỏi của mình là có căn cứ pháp lý nào cho phép bên cty mình khấu trừ ở mực cao nhất (35%) trên tổng thu nhập thay vì khấu trừ theo biểu lũy tiến?
Các bạn tư vấn giúp mình nhé! Many thanks!
 

Thành viên trực tuyến

  • hoacotu0792

Xem nhiều

TEXT LINK