Mỗi tuần một chuyên đề

Hóa đơn hàng KM

  • Thread starter lephuongvykt
  • Ngày gửi
L

lephuongvykt

Guest
28/6/14
1
0
0
Quan 3
Tình hình là công ty em là công ty sản xuất sơn, có mua nón bảo hiểm về tặng cho KH (mũ BH này có Hóa Đơn và thuế VAT đầuvào), vậy cho em hỏi khi xuất hóa đơn tặng mũ BH cho KH thì mình ghi nội dung là hàng biếu tặng, và có ghi đơn giá, thành tiền và có ghi dòng thuế VAT đầu ra ko ạh! Em cảm ơn mọi người nhiều ạh
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vietnd

Trung cấp
12/1/07
143
10
18
Mặt Trăng
Ðề: Hóa đơn hàng KM

Tại điểm 2.4a, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quản cáo, hàng mẫu: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”
Căn cứ hướng dẫn trên thì hàng hoá dùng để khuyến mại không phải tính thuế GTGT. Khi lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.
có thể định khoản như sau:
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)./.
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
315
83
Đà Lạt
Ðề: Hóa đơn hàng KM

Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC:
"3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này."
Điểm b Khoản 2.4 Phụ lục 1 kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC:
"b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng."
Như vậy thì hành khuyến mại thì ghi hóa đơn có thuế GTGT bằng 0, còn hàng ch, biếu, tặng thì hóa đơn có thuế như bán hàng, do đó phải xác định cho đúng hàng nào là khuyến mại, hàng nào là cho, biếu, tặng để xuất hóa đơn cho đúng (khuyến mại phải có chương trình và được Sở Công thương duyệt, còn cho, biếu, tặng thì công ty tự quyết định).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA