Bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên

  • Thread starter pelun369
  • Ngày gửi
P

pelun369

Sơ cấp
23/10/12
9
0
1
tphcm
Hi Cả nhà, Cả nhà cho em hỏi chút, cty em chỉ có 01 nhân viên tham gia BHXH, vì chưa đủ số lượng 10 người thì cty em có thể đóng BH thất nghiệp cho 01 nhân viên đó thôi được không ạ? Em cám ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
37
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên

Hi Cả nhà, Cả nhà cho em hỏi chút, cty em chỉ có 01 nhân viên tham gia BHXH, vì chưa đủ số lượng 10 người thì cty em có thể đóng BH thất nghiệp cho 01 nhân viên đó thôi được không ạ? Em cám ơn.
cty dưới 10 người ko thể tham gia BHTN bạn nhé?
Điều 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là người sử dụng lao động có sử dụng từ mười (10) người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau đây
1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân.
2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác.
3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.
4. Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
5. Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA