Cập nhật một số công văn hay tháng 6

  • Thread starter mkhank4
  • Ngày gửi
mkhank4

mkhank4

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
3/5/13
259
82
28
35
cantho
CẬP NHẬT MỘT SỐ CÔNG VĂN HAY THÁNG 6
CV_235_TCT-CS chứng từ thay thế chứng từ thanh toán qua ngân hang
CV_355_TCT-CS. chứng từ thanh toán qua ngân hang
CV_455_TCT-KK kê khai nộp thuế GTGT
CV_1279_TCT-CS thời hạn nộp hồ sơ theo mẫu 06GTGT
CV_1590_TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hang
CV_1719_TCT-CS chính sách thuế GTGT, TNDN.
CV_1858_TCT-CS chính sách thuế
CV_1984_TCT-CS sử dụng hóa đơn
CV_2311_TCT-CS chính sách thuế
CV_2312_TCT-CS chính sách thuế GTGT
CV_2324_TCT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN
CV_2354_TCT-KK hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại
CV_2372_TCT-KK kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
CV_2376_TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp mất hóa đơn
CV_2385_TCT-CS chính sách thuế TNDN
CV_2405_TCT-KK thuế GTGT đối với tiền bồi thường giá trị tài nguyên rừng
CV_2407_TCT-KK hoàn thuế GTGT
CV_4392_TCT-CS chính sách thuế
 

Đính kèm

  • Công Văn Manh Khan Ke Toan 0939322436.rar
    86.7 KB · Lượt xem: 88
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA