Hiệu lực hợp đồng LĐ với người nước ngoài không có GPLĐ

  • Thread starter blueprint
  • Ngày gửi
blueprint

blueprint

User đã bị cấm truy cập
3/12/08
44
2
8
TP.Hồ Chí Minh
Chào mọi người, mình có 1 thắc mắc cần mọi người giúp như sau:

Công ty mình ký HĐLĐ với cá nhân người nước ngoài chưa có GPLĐ thì HĐLĐ này có hiệu lực hay không?

Mình có xem qua NĐ Số: 102/2013/NĐ-CP: QUY ĐỊNH TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM thì yêu cầu người nước ngoài muốn làm việc ở VN phải được cấp GPLĐ trước sau đó mới được ký hợp đồng LĐ với công ty (Điều 12. Trình tự cấp giấy phép lao động
1. Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động.
...
3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được cấp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.)

==> Nếu mình làm vậy là trái pháp luật đúng không mn?
==> Ảnh hưởng đến chi phí lương trả cho người nước ngoài này sẽ bị loại khi xác định chi phí thuế TNDN đúng không (chứng từ hợp pháp)?

Mong mn giúp đỡ. Mình cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA