Mỗi tuần một chuyên đề

Giúp tính khai báo thuế TNCN không thường xuyên

  • Thread starter hoanganhduy
  • Ngày gửi
H

hoanganhduy

Guest
6/8/14
1
0
0
quan 9, tp.HCM
Mình không phải dân Kế toán, Xin Giúp mình xem cách tính các khoản thuế phải nộp sau khi hoàn thành công trình như sau có đúng không?
Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, cách tính thuế theo PP khấu trừ. Tính giúp bài toán sau theo luật thuế đúng hay sai? nhất là khai thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên? Ví dụ:

Nội dung Doanh thu chi phí lãi ròng sau thuế ghi chú
1 Tổng Doanh thu trước thuế 1,000,000,000
2 Thuế GTGT 10% 100,000,000

3 Chi phí Vật liệu trước thuế 500,000,000
4 Thuế GTGT đầu vào 40,000,000
5 Chi phí nhân công 400,000,000
6 Lương nhân viên 0
7 Chi phí gián tiếp khác 0

các khoản thuế phải nộp:
8 THUẾ GTGT Chênh lệch 60,000,000
9 Thuế TNDN 25,000,000 (1-3-4)*25%
10 Thuế TNCN không thường xuyên 40,000,000 (5)*10%
Tổng cộng 1,100,000,000 1,065,000,000 35,000,000


Cảm ơn câu trả lời của các bạn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA