Hóa đơn dịch vụ chỉ ghi tổng tiền, không ghi số lượng, đơn giá được không ạ?

  • Thread starter phuong thu 2512
  • Ngày gửi
P

phuong thu 2512

Sơ cấp
5/12/13
24
3
0
36
Nam Định
Mọi người cho em hỏi hóa đơn dịch vụ có bắt buộc phải ghi tiêu thức: Số lượng, đơn giá không ạ. Bình thường em xuất chỉ cần ghi tên dịch vụ và tổng tiền là ok.
Nhưng theo Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39 đề cập Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập:
"g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ."

VD: Quảng cáo từ ngày 01 /07 đến 30/07. Mỗi ngày có 50 clink, mỗi clink 200đ. Tổng tháng có 1.500 clink. Tổng tiền phải thang toán là: 200x 1.500 = 300.000đ. Em xuất hóa đơn chỉ ghi tổng tiền thanh toán là 300.000đ, không ghi đơn giá và số lượng. Hóa đơn bên em có ghi kèm theo biên bản nghiệm thu số... và gửi biên bản nghiệm thu kèm theo.Em đang băn khoan quá, không biết thế nào mới là đúng. Mọi người giúp em với ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thuha020891

thuha020891

Guest
30/8/13
105
4
18
hà nội
Ðề: Hóa đơn dịch vụ chỉ ghi tổng tiền, không ghi số lượng, đơn giá được không ạ?

Về phần dịch vụ bênminhf cũng xuất hoá đơn mà ko ghi số luong dc mà
Mọi người cho em hỏi hóa đơn dịch vụ có bắt buộc phải ghi tiêu thức: Số lượng, đơn giá không ạ. Bình thường em xuất chỉ cần ghi tên dịch vụ và tổng tiền là ok.
Nhưng theo Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39 đề cập Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập:
"g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ."

VD: Quảng cáo từ ngày 01 /07 đến 30/07. Mỗi ngày có 50 clink, mỗi clink 200đ. Tổng tháng có 1.500 clink. Tổng tiền phải thang toán là: 200x 1.500 = 300.000đ. Em xuất hóa đơn chỉ ghi tổng tiền thanh toán là 300.000đ, không ghi đơn giá và số lượng. Hóa đơn bên em có ghi kèm theo biên bản nghiệm thu số... và gửi biên bản nghiệm thu kèm theo.Em đang băn khoan quá, không biết thế nào mới là đúng. Mọi người giúp em với ạ
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Hóa đơn dịch vụ chỉ ghi tổng tiền, không ghi số lượng, đơn giá được không ạ?

Mọi người cho em hỏi hóa đơn dịch vụ có bắt buộc phải ghi tiêu thức: Số lượng, đơn giá không ạ. Bình thường em xuất chỉ cần ghi tên dịch vụ và tổng tiền là ok.
Nhưng theo Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39 đề cập Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập:
"g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ."

VD: Quảng cáo từ ngày 01 /07 đến 30/07. Mỗi ngày có 50 clink, mỗi clink 200đ. Tổng tháng có 1.500 clink. Tổng tiền phải thang toán là: 200x 1.500 = 300.000đ. Em xuất hóa đơn chỉ ghi tổng tiền thanh toán là 300.000đ, không ghi đơn giá và số lượng. Hóa đơn bên em có ghi kèm theo biên bản nghiệm thu số... và gửi biên bản nghiệm thu kèm theo.Em đang băn khoan quá, không biết thế nào mới là đúng. Mọi người giúp em với ạ
Việc lập hoá đơn bắt buộc phải ghi đầy đủ tên hàng hoá, số lượng, đơn giá, thành tiền, trường hợp xuất hoá đơn theo hợp đồng kinh tế, nếu trên hợp đồng kinh tế đã ghi đầy đủ chi tiết, thì việc xuất hoá đơn theo hợp đồng số mấy...ngày tháng....có thể chỉ cần ghi tổng thành tiền.
 
B

bo ngang

Sơ cấp
15/7/14
49
8
8
37
hà nội
Ðề: Hóa đơn dịch vụ chỉ ghi tổng tiền, không ghi số lượng, đơn giá được không ạ?

Bên mình cũng xuất hóa đơn ko ghi số lượng vơi đơn giá vẫn được mà bạn
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
  • Like
Reactions: Ntt Hiền
L

lancoi610

Sơ cấp
29/5/14
29
4
3
Ðề: Hóa đơn dịch vụ chỉ ghi tổng tiền, không ghi số lượng, đơn giá được không ạ?

Mình nghĩ bạn quynhhuong0291 hiểu nhầm rồi. Bạn vẫn có thể lập hóa đơn kèm bảng kê mà TT 39 điều 19 điểm 2 nhé bạn
Điều 19.
2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.
a) Nội dung ghi trên hóa đơn
Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.
b) Nội dung trên bảng kê
Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Hóa đơn dịch vụ chỉ ghi tổng tiền, không ghi số lượng, đơn giá được không ạ?

Mình nghĩ bạn quynhhuong0291 hiểu nhầm rồi. Bạn vẫn có thể lập hóa đơn kèm bảng kê mà TT 39 điều 19 điểm 2 nhé bạn
Điều 19.
2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.
a) Nội dung ghi trên hóa đơn
Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.
b) Nội dung trên bảng kê
Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.
Nếu có kèm bảng kê thì ai nói ở đây làm gì bạn, ng ta chỉ đề cập đến hoá đơn ko thôi mà.
 
H

hack123

Guest
12/8/14
5
0
1
Khanh Hoa
Ðề: Hóa đơn dịch vụ chỉ ghi tổng tiền, không ghi số lượng, đơn giá được không ạ?

Up....................................................
 
A

acneu

Trung cấp
6/8/08
99
1
18
Hà Nội_1,2,3,4,5,6,7
Ðề: Hóa đơn dịch vụ chỉ ghi tổng tiền, không ghi số lượng, đơn giá được không ạ?

Các em nhớ ghi đầy đủ chỉ tiêu nếu không tự mua dây .... buộc mình
 
  • Like
Reactions: Ntt Hiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA