Mỗi tuần một chuyên đề

Kết qua ra sai số

  • Thread starter nguyentham7789
  • Ngày gửi
nguyentham7789

nguyentham7789

Guest
22/7/13
22
0
1
34
Bac Giang
Em chào các anh chị trên diễn đàn. Bảng lương của em phần tập hợp 1% tính theo lợi nhuận cho các nhân viên kết quả thương cho ra kết quả sai số. Mà e tìm mãi không biết mình làm sai từ đâu mong các anh, chị trên diễn đàn xem giúp em. Em cảm ơn các anh, chị nhiều. E rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ của các anh chị. Em có file đính kèm mong các anh chị xem giúp em.
 

Đính kèm

  • Thử.xls
    257.5 KB · Lượt xem: 92
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

mailinhphung

User đã bị cấm truy cập
26/4/14
41
11
8
34
Hà Nội
Ðề: Kết qua ra sai số

Sai số như thế nào vậy ?
 
Hoakhe

Hoakhe

Trung cấp
22/12/09
167
4
18
Ninh Bình
Ðề: Kết qua ra sai số

Em chào các anh chị trên diễn đàn. Bảng lương của em phần tập hợp 1% tính theo lợi nhuận cho các nhân viên kết quả thương cho ra kết quả sai số. Mà e tìm mãi không biết mình làm sai từ đâu mong các anh, chị trên diễn đàn xem giúp em. Em cảm ơn các anh, chị nhiều. E rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ của các anh chị. Em có file đính kèm mong các anh chị xem giúp em.
Theo điều kiện:
1. Nhân viên Quyết và nhân viên Đoàn bán hàng thì được 3% tính trên lợi nhuận của sản phẩm
2. Nhân viên Thắm, Ngọc, Hương chỉ được hưởng 3% tính trên lợi nhuận của sản phẩm do chính mình bán ra và được hưởng thêm 1% tính trên lợi nhuận của sản phẩm mà 2 nhân viên Quyết, Đoàn bán ra.
Ở sheet "Bảng lương", trong công thức của các ô G4, G6, G7, em đã "gom" thừa số liệu.
- Tại ô G4: Thừa số liệu của Thắm, Ngọc (chỉ tổng hợp của Hương + Đoàn + Quyết), do đó phải xóa bỏ đoạn SUMIF có các chữ B6, B7
- Tại ô G6: Thừa số liệu của Hương, Ngọc (chỉ tổng hợp của Thắm + Đoàn + Quyết), do đó phải xóa bỏ đoạn SUMIF có các chữ B4, B7
- Tại ô G7: Thừa số liệu của Hương, Thắm (chỉ tổng hợp của Ngọc + Đoàn + Quyết), do đó phải xóa bỏ đoạn SUMIF có các chữ B4, B6

Công thức của em trong các ô G4, G6, G7 và đoạn cần xóa (màu đỏ) lần lượt như sau:

=SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B4,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$K$3:$K$898)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B5,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B6,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B7,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B8,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)

=SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B6,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$K$3:$K$898)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B4,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B5,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B7,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B8,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)

=SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B7,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$K$3:$K$898)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B4,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B5,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B6,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B8,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)

Kết quả trước và sau khi sửa lại:
- G4: 51.820 và 51.220
- G6: 41.580 và 35.860
- G7: 42.780 và 37.660

Lưu ý:
- Khi xóa, cần kiểm tra xem có thừa, thiếu dấu + hay không, nếu thừa hay thiếu sẽ không ra được kết quả.
- Sau khi xóa xong thì nhấn đồng thời 3 phím: Ctrl, Shift, Enter thì mới hiển thị số liệu.

Em hãy tìm hiểu để hiểu về công thức, để nếu có sai sót sẽ tự mình điều chỉnh được, không khó để hiểu nó đâu, dễ thôi mà. Hãy thao tác xem kết quả ra sao nhe.
 
nguyentham7789

nguyentham7789

Guest
22/7/13
22
0
1
34
Bac Giang
Ðề: Kết qua ra sai số

Theo điều kiện:
1. Nhân viên Quyết và nhân viên Đoàn bán hàng thì được 3% tính trên lợi nhuận của sản phẩm
2. Nhân viên Thắm, Ngọc, Hương chỉ được hưởng 3% tính trên lợi nhuận của sản phẩm do chính mình bán ra và được hưởng thêm 1% tính trên lợi nhuận của sản phẩm mà 2 nhân viên Quyết, Đoàn bán ra.
Ở sheet "Bảng lương", trong công thức của các ô G4, G6, G7, em đã "gom" thừa số liệu.
- Tại ô G4: Thừa số liệu của Thắm, Ngọc (chỉ tổng hợp của Hương + Đoàn + Quyết), do đó phải xóa bỏ đoạn SUMIF có các chữ B6, B7
- Tại ô G6: Thừa số liệu của Hương, Ngọc (chỉ tổng hợp của Thắm + Đoàn + Quyết), do đó phải xóa bỏ đoạn SUMIF có các chữ B4, B7
- Tại ô G7: Thừa số liệu của Hương, Thắm (chỉ tổng hợp của Ngọc + Đoàn + Quyết), do đó phải xóa bỏ đoạn SUMIF có các chữ B4, B6

Công thức của em trong các ô G4, G6, G7 và đoạn cần xóa (màu đỏ) lần lượt như sau:

=SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B4,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$K$3:$K$898)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B5,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B6,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B7,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B8,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)

=SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B6,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$K$3:$K$898)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B4,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B5,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B7,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B8,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)

=SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B7,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$K$3:$K$898)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B4,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B5,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B6,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)+SUMIF('Bảng tổng hợp bán hàng '!$M$3:$M$900,'Bảng lương '!B8,'Bảng tổng hợp bán hàng '!$L$3:$L$900)

Kết quả trước và sau khi sửa lại:
- G4: 51.820 và 51.220
- G6: 41.580 và 35.860
- G7: 42.780 và 37.660

Lưu ý:
- Khi xóa, cần kiểm tra xem có thừa, thiếu dấu + hay không, nếu thừa hay thiếu sẽ không ra được kết quả.
- Sau khi xóa xong thì nhấn đồng thời 3 phím: Ctrl, Shift, Enter thì mới hiển thị số liệu.

Em hãy tìm hiểu để hiểu về công thức, để nếu có sai sót sẽ tự mình điều chỉnh được, không khó để hiểu nó đâu, dễ thôi mà. Hãy thao tác xem kết quả ra sao nhe.
Em hãy tìm hiểu để hiểu về công thức, để nếu có sai sót sẽ tự mình điều chỉnh được, không khó để hiểu nó đâu, dễ thôi mà. Hãy thao tác xem kết quả ra sao nhe.[/QUOTE]
Vầng em cảm ơn chị nhiều nhé. Cái mà chị hướng dẫn thì em hiểu rùi. Nhưng mà lại phát sinh một vấn đề nữa mà em cũng chưa có tìm ra.
Kết quả nếu cộng thủ công bằng tay thì lại ra kết quả khác:
Ví dụ ở ô G4: 54 140 mà công thức nó ra là: 51220 lệch mất 2920. Mà tất cả em đã vào Format cell chỉnh ở Nember cùng một chế độ rùi mà sao nó vẫn không cho kết quả đủng nhỉ? Chị xem giúp em với.
 
Hoakhe

Hoakhe

Trung cấp
22/12/09
167
4
18
Ninh Bình
Ðề: Kết qua ra sai số

Vầng em cảm ơn chị nhiều nhé. Cái mà chị hướng dẫn thì em hiểu rùi. Nhưng mà lại phát sinh một vấn đề nữa mà em cũng chưa có tìm ra.
Kết quả nếu cộng thủ công bằng tay thì lại ra kết quả khác:
Ví dụ ở ô G4: 54 140 mà công thức nó ra là: 51220 lệch mất 2920. Mà tất cả em đã vào Format cell chỉnh ở Nember cùng một chế độ rùi mà sao nó vẫn không cho kết quả đủng nhỉ? Chị xem giúp em với.
Chị đã xem lại số liệu ở "bảng TH bán hàng", số liệu như sau:

3%___________1%
15,360________5,120____AB
1,800_________600______NGOCNT
6,960________2,320______KGNB
21,120_______7,040_____DOANCV
86,460_______28,820____QUYETNT

Như vậy: kết quả bên "bảng lương" theo công thức chị sửa lại là đúng, nếu cộng thủ công nó cũng ra số liệu như vậy:

- Ô G4 (AB) = 15.360 + 7.040 + 28.820 = 51.220
- Ô G6 (THAMNT) = 7.040 + 28.820 = 35.860 Do bên "bảng TH bán hàng" không có Mã THAMNT ở cột M nên nó chỉ tổng hợp khoản 1% của Đoàn và Quyết
- Ô G7 (NGOCNT) = 1.800 + 7.040 + 28.820 = 37.660

Vấn đề là em hãy xem lại số liệu và mã ở "bảng TH bán hàng" xem nhập thiếu, thừa hay sai sót gì không.
(mã KGNB ở "bảng TH bán hàng" thì có mà bên Bảng lương thì không).
 
nguyentham7789

nguyentham7789

Guest
22/7/13
22
0
1
34
Bac Giang
Ðề: Kết qua ra sai số

Chị đã xem lại số liệu ở "bảng TH bán hàng", số liệu như sau:

3%___________1%
15,360________5,120____AB
1,800_________600______NGOCNT
6,960________2,320______KGNB
21,120_______7,040_____DOANCV
86,460_______28,820____QUYETNT

Như vậy: kết quả bên "bảng lương" theo công thức chị sửa lại là đúng, nếu cộng thủ công nó cũng ra số liệu như vậy:

- Ô G4 (AB) = 15.360 + 7.040 + 28.820 = 51.220
- Ô G6 (THAMNT) = 7.040 + 28.820 = 35.860 Do bên "bảng TH bán hàng" không có Mã THAMNT ở cột M nên nó chỉ tổng hợp khoản 1% của Đoàn và Quyết
- Ô G7 (NGOCNT) = 1.800 + 7.040 + 28.820 = 37.660

Vấn đề là em hãy xem lại số liệu và mã ở "bảng TH bán hàng" xem nhập thiếu, thừa hay sai sót gì không.
(mã KGNB ở "bảng TH bán hàng" thì có mà bên Bảng lương thì không).
Vâng, chị ơi bây giờ thỉ em đã vỡ ra vấn đề rùi chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều nhiều nha.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA