Hướng dẫn xử lý các tình huống khi mất hoá đơn

  • Thread starter pizzakt
  • Ngày gửi
pizzakt

pizzakt

Trung cấp
Theo Điều 22 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra cụ thể như sau:

1. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra:

- Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra (dù chưa lập hay đã lập):

Cách xử lý:

Lập báo cáo gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC). Tải về tại đây: Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn
Hoặc các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK --> Hóa đơn -> Báo cáo mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC)

Hạn nộp chậm nhất không quá 5 ngày kề từ ngày mất, cháy, hỏng. (Nếu ngày cuối cùng là ngày nghỉ thì có thể nộp sang ngày tiếp theo).

Nếu quá 5 ngày sẽ bị phạt, chi tiết về các mức phạt

Lưu ý 1 số trường hợp sau

Nếu người bán tìm lại được hoá đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì không bị phạt.

Nếu người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (nhưng người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì bị phạt cảnh cáo.

2. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2):

Dù là người bán hay người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 thì:

Cách xử lý:

a. Hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc
Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của người bán khai, nộp thuế trong tháng nào,
Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền),
Đóng dấu (nếu có) trên biên bản

b. Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.
- Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

3. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba:

Ví dụ: Bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn, thì căn cứ vào việc bên thứ ba do bên nào thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt.
VD cụ thể: Người bán thuê bên thứ 3 vận chuyển hàng kèm theo hóa đơn, nhưng bên thứ 3 làm mất. Thì người bán phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt.

Xem thêm bài cùng chủ đề tại http://dichvuketoanthanhxuan.com

Công ty KẾ TOÁN HÀ NỘI chuyên đào tạo các khoá học kế toán tổng hợp thực hành trên 100% chứng từ sống. Dạy thành thạo các nghiệp vụ kế toán - Không giới hạn thời gian học.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

Phòng Đào Tạo - Dịch vụ kế toán
Tel: 01688597497 (Mr Thành)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA