Anh chị giúp em với ạ

  • Thread starter sung.ha.5
  • Ngày gửi
S

sung.ha.5

Guest
Anh chị giúp em giải bài này với ạ

Số dư đầu tháng
TK 1122: 1.005.000.000 (50.000USD).
TK 331: 402.000.000 (20.000USD)
Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:
1. Mua hàng hóa bằng tiền gửi ngân hàng 25.000USD, tỷ giá thực tế USD/VND = 20.000
2. Bán hàng thu tiền thông qua ngân hàng 20.000USD, tỷ giá thực tế USD/VND = 20.250 (Không cần hạch toán chi phí giá vốn hàng bán)
3. Nhận giấy báo có, doanh nghiệp bán 10.000USD trong tài khoản cho ngân hàng, tỷ giá thực tế USD/VND = 20.300
4. Trả nợ người bán 8.000USD bằng chuyển khoản, tỷ giá thực tế USD/VND = 20.350
Yêu cầu:
- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
- Đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối tháng. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng USD/VND = 19.800
Cho biết doanh nghiệp xuất ngoại tệ theo phương pháp FIFO.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA