Hỏi về chứng từ cần để kê khai đưa tài sản mới mua vào chi phí của doanh nghiệp

  • Thread starter DuyTrung lying
  • Ngày gửi
D

DuyTrung lying

Guest
20/8/14
1
0
1
Hà Nội
Cho e hỏi là công ty em mới mua 1 chiếc ô tô đã qua sử dụng của 1 cá nhân, nếu e muốn kê khai thuế để được đưa vào chi phí của doanh nghiệp thì e cần phải có hóa đơn chứng từ của cơ quan nào để kê khai bây giờ khi mà cá nhân đó không thể có hóa đơn đỏ xuất cho e ak! em rất mong cả nhà giúp đỡ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Hỏi về chứng từ cần để kê khai đưa tài sản mới mua vào chi phí của doanh nghiệp

Cho e hỏi là công ty em mới mua 1 chiếc ô tô đã qua sử dụng của 1 cá nhân, nếu e muốn kê khai thuế để được đưa vào chi phí của doanh nghiệp thì e cần phải có hóa đơn chứng từ của cơ quan nào để kê khai bây giờ khi mà cá nhân đó không thể có hóa đơn đỏ xuất cho e ak! em rất mong cả nhà giúp đỡ!
Ngày 24/04/2014 Nguồn đối thoai DN
Công ty tôi có mua xe 4 chỗ của cá nhân giá khoảng 500 triệu đồng, cá nhân đó nói không có hoá đơn nên không xuất hoá đơn cho Công ty. Xin hỏi vậy để được đưa vô tài sản Công ty và trích khấu hao thì Công ty cần phải có những giấy tờ gì? Và tiền mua xe Công ty trả cho cá nhân đó để đưa vô tài sản Công ty và trích khấu hao có phải chuyển khoản không hay trả tiền mặt cũng được?
Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Căn cứ điểm b, khoản 1, điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:
"Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.
Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này."
Trường hợp Công ty mua xe ô tô 4 chỗ của cá nhân không kinh doanh đã qua sử dụng bán với giá khoảng 500 triệu đồng thì các hồ sơ, chứng từ như: hợp đồng mua bán xe, , chứng từ thanh toán tiền (bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua ngân hàng), Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo mẫu 01/TNDN do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm, Giấy đăng ký xe mang tên cty là căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA