Mỗi tuần một chuyên đề

Thuế GTGT của HHDV mua vào từng lần trên 20trđ

  • Thread starter trang8392@gmail.com
  • Ngày gửi
T

trang8392@gmail.com

Guest
Trong tt219, khoản 9 điều 14: "Số thuế GTGT đầu vào ko đc khấu trừ, cskd đc hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập DN hoặc tính vào nguyên giá của TSCĐ, trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi trđ trở lên ko có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt". tức là số thuế GTGT của HHDV mua vào từng lần > 20trđ, ko có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặc cũng ko được cho vào chi phí để tính thuế TNDN phải ko ạ.
Nhưng trong ví dụ 65, tt này :"Tháng 2, 3 năm 2014 Cty TNHH Super có hóa đơn GTGT mua HH theo hợp đồng thanh toán trả chậm, thời hạn trả là ngày 31/10/2014. Căn cứ hóa đơn GTGT do người bán cung cấp, Cty TNHH Super đã kê khai khấu trừ thuế GTGT trên Tờ khai thuế GTGT tháng 2, tháng 3 năm 2014. Đến thời hạn trả (ngày 31/10/2014) do có khó khăn về tài chính nên Cty TNHH Super chưa thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng. Trong kỳ kê khai tháng 10/2014, Cty TNHH Super đã tự kê khai điều chỉnh giảm theo qđ đối với số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, đồng thời đã khai tăng chi phí tính thuế TNDN khoản chi phí tương ứng số thuế GTGT đầu vào ko đc khấu trừ điều chỉnh giảm.
Cho em hỏi ví dụ này có mâu thuẫn với khoản 9 trên đây ko ạ. Anh chị giải thích giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

company117

Sơ cấp
6/5/14
6
0
1
HP
Ðề: Thuế GTGT của HHDV mua vào từng lần trên 20trđ

Trong tt219, khoản 9 điều 14: "Số thuế GTGT đầu vào ko đc khấu trừ, cskd đc hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập DN hoặc tính vào nguyên giá của TSCĐ, trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi trđ trở lên ko có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt". tức là số thuế GTGT của HHDV mua vào từng lần > 20trđ, ko có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặc cũng ko được cho vào chi phí để tính thuế TNDN phải ko ạ.
Nhưng trong ví dụ 65, tt này :"Tháng 2, 3 năm 2014 Cty TNHH Super có hóa đơn GTGT mua HH theo hợp đồng thanh toán trả chậm, thời hạn trả là ngày 31/10/2014. Căn cứ hóa đơn GTGT do người bán cung cấp, Cty TNHH Super đã kê khai khấu trừ thuế GTGT trên Tờ khai thuế GTGT tháng 2, tháng 3 năm 2014. Đến thời hạn trả (ngày 31/10/2014) do có khó khăn về tài chính nên Cty TNHH Super chưa thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng. Trong kỳ kê khai tháng 10/2014, Cty TNHH Super đã tự kê khai điều chỉnh giảm theo qđ đối với số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, đồng thời đã khai tăng chi phí tính thuế TNDN khoản chi phí tương ứng số thuế GTGT đầu vào ko đc khấu trừ điều chỉnh giảm.
Cho em hỏi ví dụ này có mâu thuẫn với khoản 9 trên đây ko ạ. Anh chị giải thích giúp em với

họ đã kê khai khoản thuế khấu trừ, sau 31/10/2014 họ chưa có chứng từ thanh toán nên phải khai giảm số thuế, hạch toán điều chỉnh lại vào tài khoản đầu 6 chi phí: Nợ TK 632 / Có TK 133. Và đầu 6 thì tăng chi phí thuế TNDN lên là đúng rồi.
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
41
TP.HCM
Ðề: Thuế GTGT của HHDV mua vào từng lần trên 20trđ

Trong tt219, khoản 9 điều 14: "Số thuế GTGT đầu vào ko đc khấu trừ, cskd đc hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập DN hoặc tính vào nguyên giá của TSCĐ, trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi trđ trở lên ko có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt". tức là số thuế GTGT của HHDV mua vào từng lần > 20trđ, ko có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặc cũng ko được cho vào chi phí để tính thuế TNDN phải ko ạ.
Nhưng trong ví dụ 65, tt này :"Tháng 2, 3 năm 2014 Cty TNHH Super có hóa đơn GTGT mua HH theo hợp đồng thanh toán trả chậm, thời hạn trả là ngày 31/10/2014. Căn cứ hóa đơn GTGT do người bán cung cấp, Cty TNHH Super đã kê khai khấu trừ thuế GTGT trên Tờ khai thuế GTGT tháng 2, tháng 3 năm 2014. Đến thời hạn trả (ngày 31/10/2014) do có khó khăn về tài chính nên Cty TNHH Super chưa thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng. Trong kỳ kê khai tháng 10/2014, Cty TNHH Super đã tự kê khai điều chỉnh giảm theo qđ đối với số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, đồng thời đã khai tăng chi phí tính thuế TNDN khoản chi phí tương ứng số thuế GTGT đầu vào ko đc khấu trừ điều chỉnh giảm.
Cho em hỏi ví dụ này có mâu thuẫn với khoản 9 trên đây ko ạ. Anh chị giải thích giúp em với

em đã hiểu sai thông tư và suy diễn rồi đó, thông tư bảo được, còn em thì suy ra không được
tuy nhiên theo hướng dẫn mới thì nếu đến hạn mà không chuyển khoản hóa đơn 20tr thì không được tính chi phí tất cả hóa đơn đó (bao gồm giá mua và thuế gtgt)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA