Mỗi tuần một chuyên đề

CV 3819/TCT-CS ngày 06/09/2014 v/v Chính sách thuế TNDN

  • Thread starter proboy1011
  • Ngày gửi
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CÁ NHÂN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

Trường hợp DN cử cán bộ đi công tác nước ngoài nếu có phát sinh chi phí vượt mức 20tr đồng thì việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân được cử đi công tác được chấp nhận đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và khoản chi này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất;

- DN có quyết định hoặc văn bản cử cán bộ đi công tác;

Ngoài ra, để thuận tiện trong công tác quản lý, đảm bảo tính minh bạch, DN cần xây dựng, ban hành quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ quy định/hoặc cho phép: cán bộ được phép thanh toán khoản công tác phí bằng thẻ do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được DN thanh toán lại cho cán bộ.

Chi tiết tại đây
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA