Thuế TNDN tạm tính ít hơn quá 20% so với quyết toán năm

  • Thread starter MrNobody
  • Ngày gửi
M

MrNobody

Sơ cấp
7/8/13
49
2
8
Ha Noi
Các anh chị cho em hỏi, nếu như giá trị thuế TNDN quyết toán năm nhiều hơn quá 20% so với tạm tính 4 quý đã nộp thì phải tính chậm nộp trên phần quá 20% này và tính tứ 01/01 năm sau tới ngày nộp tiền quyết toán đúng không ạ.
Điều này quy định tại điều nào khoản nào vậy mọi người?
Thanks All!
 
K

ketoanhbct

Thành viên thân thiết
21/12/11
56
4
8
Hòa Bình
Vấn đề trên được quy định tại điều 12 phần I nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014
12. Người nộp thuế thực hiện khai quyết toán năm và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý. Trường hợp tổng số tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày 31 tháng 12 của năm khai thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
Hiện tại vẫn chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn nghị quyết này nhé!
Chúc bạn thành công!
 
H

Hang Truong

Sơ cấp
19/10/09
11
0
1
Ho Chi MInh
Đã có nghị định 91/2014/ND-CP, ngay 01/10/2014 quy dinh ro ve van de ban dang thac mac rui do
 

Thành viên trực tuyến

  • Võ Thị Lệ

Xem nhiều

TEXT LINK