TÓM LƯỢT CÔNG VĂN THÁNG 7- 2014

  • Thread starter mkhank4
  • Ngày gửi
mkhank4

mkhank4

Điều hành viên
Thành viên BQT
3/5/13
260
84
28
32
cantho
TÓM LƯỢT CÔNG VĂN THÁNG 7- 2014

1. CV số 2592/TCT-TNCN ngày 10 tháng 7 năm 2014 về vấn đề xử lý số thuế đã khấu trừ hộ cá nhân nhận cổ tức nhưng chưa nộp NSNN


Nếu Tổ chức phát hành (TCPH) thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông thì TCPH có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại Luật thuế TNCN.

Đối với cổ phiếu của TCPH đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì trước khi trả cổ tức cho các cổ đông, TCPH có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn nêu trên. Các thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán có trách nhiệm trả số tiền cổ tức còn lại (sau khi đã khấu trừ thuế TNCN) cho cổ đông.

Trường hợp trước ngày 01/10/2013, nếu Công ty chứng khoán là thành viên lưu ký đã khấu trừ số tiền thuế thu nhập cá nhân của nhà đầu tư khi trả hộ cổ tức cho Tổ chức phát hành thì phải có trách nhiệm kê khai, nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước. Công ty chứng khoán có trách nhiệm chuyển cho TCPH chứng từ nộp thuế làm cơ sở chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế.


2. CV số 2597/TCT-CS ngày 10 tháng 7 năm 2014 về thuế suất thuế GTGT đối với fillet cá và phụ phẩmTrường hợp doanh nghiệp không tách được fillet cá tra sơ chế và phụ phẩm bán ra trong nội địa được chế biến từ nguồn nguyên liệu nào thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Đối với các hoá đơn DN đã xuất bán fillet cá tra tại thị trường nội địa mà dòng thuế suất không ghi bỏ trống do xác định là đối tượng không chịu thuế thì doanh nghiệp xuất hoá đơn điều chỉnh theo quy định.

Từ ngày 01/01/2014, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính, công văn số 1829/TCT-CS ngày 20/5/2014 của Tổng cục Thuế.

3. CV số 2605/TCT-TNCN ngày 10 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn vướng mắc chính sách thuế TNCN

Trường hợp người lao động có thu nhập nhiều nơi và được một trong các nơi đó trả thay tiền nhà, thì tiền nhà được trả thay tính vào thu nhập chịu thuế không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị trả thay tiền nhà đó.

Trường hợp cá nhân thực nhận lương sau thuế (bao gồm tiền làm ca đêm, làm thêm giờ phần được miễn thuế) thì quy đổi tổng số thu nhập mà người lao động thực nhận thành thu nhập chịu thuế. Sau đó, lấy thu nhập chịu thuế trừ (-) đi phần thu nhập làm ca đêm, làm thêm giờ phần được miễn thuế. Từ đó, tính thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện người lao động là người nước ngoài có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và ở nước ngoài nhưng chưa kê khai hoặc kê khai còn thiếu thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm hành chính về thuế thì cơ quan thuế xử phạt người nộp thuế như hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp người lao động nước ngoài về nước trước thời điểm kiểm tra thuế, để tránh trường hợp người lao động lợi dụng để trốn tránh trách nhiệm thuế, cơ quan thuế có thể tiến hành phối hợp với đơn vị sử dụng lao động tại Việt Nam thông báo cho người nộp thuế biết về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.


1. CV số 2785/TCT – CS ngày 23 tháng 07 năm 2014 về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.Công văn nêu 18 nội dung của Thông tư số 78/2014/TT-BTC có sự sửa đổi, bổ sung mới so với nội dung hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính về thuế TNDN. Cụ thể:
1. Bổ sung một số đối tượng có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá dịch vụ.

2. Bổ sung hướng dẫn việc bù trừ lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đối với lãi của hoạt động kinh doanh khác

3. Bổ sung hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm.

4. Sửa đổi thời điểm xác định doanh thu tính đối với hoạt động vận tải hàng không.

5. Sửa đổi một số nội dung hướng dẫn việc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp cụ thể.

6. Bổ sung thêm 1 điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 1c Điều 6, cụ thể như sau:
- Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ (bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng) từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Tại công văn này, TCT cũng hướng dẫn thêm: - Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (trước ngày 2/8/2014) thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

7. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn một số khoản chi được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định khoản 2 điều 6.
8. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn về các khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7.
9. Bổ sung một số hướng dẫn về thu nhập miễn thuế quy định tại Điều 8.
10. Về việc xác định lỗ và chuyển lỗ quy định tại điều 9. Xác định rõ: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
11. Bổ sung quy định trích lập quỹ đối với doanh nghiệp Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 10
12. Hướng dẫn cụ thể thêm về Thuế suất thuế TNDN quy định tại Điều 11.
13. Bổ sung một số hướng dẫn về thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn quy định tại Điều 14.
14. Bổ sung quy định tính vào chi phí được trừ đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới khi bắt đầu chào bán vào năm phát sinh doanh thu thu tiền theo tiến độ tại khoản 1 điều 15.
15. Bổ sung hướng dẫn về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 18.
16. Bổ sung hướng dẫn về thuế suất ưu đãi quy định tại Điều 19.
17. Bổ sung hướng dẫn về ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều 20.
18. các hướng dẫn về Hiệu lực thi hành

2. CV số 2646/TCT-KK ngày 14 tháng 07 năm 2014 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Trường hợp Công ty cổ phần dầu khí Hải Âu (Công ty) trụ sở tại TP Hồ Chí Minh thực hiện điều chuyển tài sản cho Chi nhánh Công ty cổ phần dầu khí Hải Âu (Chi nhánh) tại tỉnh Hậu Giang là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Công ty phải có lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Trường hợp Công ty đã xuất hoá đơn GTGT điều chuyển tài sản cho Chi nhánh tại tỉnh Hậu Giang thì Công ty và Chi nhánh lập biên bản thu hồi hoá đơn đã lập; trên cơ sở biên bản đã lập, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra, Chi nhánh điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ.

3. Cv số 2647/TCT-KK ngày 14 tháng 7 năm 2014 về việc khôi phục mã số thuế của tổ chức kinh doanh tạm ngừng hoạt động


Tổng cục Thuế đồng ý khôi phục lại mã số thuế của Cty Cp thương nghiệp Hòa An và Hợp tác xã Cộng Lực. Trường hợp của Hợp tác xã Cộng Lực đã tạm ngừng kinh doanh quá thời gian quy định. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng kiểm tra, xử lý đối với việc tạm ngừng kinh doanh của Hợp tác xã Cộng Lực theo đúng quy định của pháp luật.

4. Cv số 2665/TCT-KK ngày 15 tháng 07 năm 2014 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng ủy thác xuất khẩu


Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH Thuỷ sản Changhua Kiên Giang Việt Nam, nếu Công ty đáp ứng đủ điều kiện về thủ tục hồ sơ theo quy định tại Điểm 1.3(c) Mục III Phần B và Điểm 1 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Khoản 1 Điều 42 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, hoá đơn xuất đúng thực tế, đúng thời điểm giao hàng thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá thực tế uỷ thác xuất khẩu.

5. Cv số 2698 /TCT-KK ngày 17 tháng 07 năm 2014 về việc kê khai, quyết toán thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Việc kê khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh trước năm 2014 được thực hiện như sau:

- Chỉ tiêu [17] “Thuế TNDN đã tạm nộp kê khai theo tiến độ” trên Phụ lục 03-5 được tổng hợp từ chỉ tiêu [39] – “Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này” và chỉ tiêu [44]- “Thuế TNDN tạm nộp” của doanh thu thu tiền của khách hàng mà đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu trên tờ khai 02/TNDN.

- Chỉ tiêu [D] – “Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản còn phải nộp sau trừ thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác” trên tờ khai 03/TNDN được tổng hợp từ chỉ tiêu [18]- “Thuế TNDN còn phải nộp” trên phụ lục 03-5/TNDN.

Việc quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh từ năm 2014 được thực hiện theo thông tư số 156/2013/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Cv số 2703/TCT-TNCN ngày 17 tháng 07 năm 2014 về việc thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán trong công ty cổ phần

Từ ngày 01/7/2013 có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần thì thu nhập đó được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Khi chuyển nhượng chứng khoán, tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Trường hợp đã nộp 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán mà không có yêu cầu xác định lại thuế suất 20% trên thực lãi thì không phải quyết toán.

7. Cv số 2727/TCT-DNL ngày 18 tháng 07 năm 2014 về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Trường hợp công trình Trung tâm thương mại và Khách sạn GERUCO đã được nghiệm thu hoàn thành bàn giao giữa 2 bên và đưa vào sử dụng ngày 29/12/2010 thì bên nhận thầu phải lập hóa đơn GTGT đối với giá trị công trình đã nghiệm thu nêu trên vào ngày nghiệm thu, bàn giao công trình. Việc lập hóa đơn GTGT sau thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình cần kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm về lập hóa đơn GTGT không đúng thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình. Các hóa đơn xuất nêu trên sau khi xử phạt nếu đảm bảo khớp đúng, đủ các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định của pháp luật thuế được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

8. CV số 2728/TCT-DNL ngày 18 tháng 07 năm 2014 về việc thực hiện quy định về hóa đơn.

Trường hợp VNPT Đắk Nông thực hiện thay thế Liên 1 hóa đơn bằng Bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập theo hướng dẫn tại công văn số 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 thì Liên 2 hóa đơn có nội dung phải khớp đúng với dữ liêu được lưu trữ trên Bảng kê chi tiết hóa đơn thực tế đã lập. Trường hợp VNPT Đắk Nông lập Liên 2 (viết bằng tay) có nội dung trên Liên 2 hóa đơn không khớp với dữ liệu đã lập trên Bảng kê thì bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn theo quy định

9. Cv số 2729/TCT-KK ngày 18 tháng 07 năm 2014 về việc hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu.

Nếu máy móc thiết bị nhập khẩu của Công ty dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không đảm bảo chất lượng tái xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT. Số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, tài sản cố định khâu nhập khẩu đã tái xuất là số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.

10. CV số 2746/TCT-KK ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu

Trường hợp doanh nghiệp tư nhân Nam Phương ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với CIMENTIA TRADING AG, trong đó có ghi điều khoản thanh toán bằng thư tín dụng chuyển khoản không hủy ngang và hai bên đều chỉ định Công ty TNHH dịch vụ thương mại Lan Hương (không phải là văn phòng đại diện tại Việt Nam) là đại diện đàm phán và thanh toán, trên Phiếu báo Có của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Ninh Bình có ghi tên đơn vị trả là Doanh nghiệp tư nhân Nam Phương thì việc thanh toán như trên không đáp ứng quy định về điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BTC

11. CV số 2752/TCT-KK ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc hoàn thuế GTGT

Trường hợp công trình xây dựng khách sạn Huỳnh Đức xây trên đất mượn, Công ty TNHH MTV khách sạn Huỳnh Đức không đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản xây dựng trên đất mượn thì công ty không được hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến việc xây dựng khách sạn Huỳnh Đức.

12. CV số 2775/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn

Đối với hộ nộp thuế khoán chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có nhu cầu quyết toán thuế TNCN thì đăng ký sử dụng hóa đơn quyển để thuận lợi khi quyết toán.

13. Cv số 2777/TCT-CS ngày 22 tháng 07 năm 2014 về việc chi trả lương của doanh nghiệp bị thiệt hại

Khoản tiền hỗ trợ người lao động phải ngừng việc được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập của doanh nghiệp.
14. Cv số 2784/TCT-CS ngày 23 tháng 07 năm 2014 về hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế đã có công văn số 586/TCT-CS hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT, trong đó hướng dẫn: "Trong quá trình thực hiện từ ngày 01/01/2014, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đã bán sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và đã lập hoá đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hoá đơn để không phải kê khai tính nộp thuế GTGT"
Trường hợp các đơn vị thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo hướng dẫn của công văn số 586/TCT-CS của Tổng cục Thuế nêu trên và sau khi bù trừ tự động với số tiền thuế phải nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt theo nguyên tắc quy định mà vẫn còn phát sinh số thuế GTGT thừa thì đơn vị được giải quyết hoàn thuế ngay.

15. CV số 2788/TCT-CS ngày 23 tháng 07 năm 2014 về vướng mắc thực hiện chính sách thuế sử dụng đất Phi Nông nghiệp.


Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư không phân biệt được thành lập trước hay sau khi Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính: Diện tích đất được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là diện tích đất thực hiện dự án không phân biệt đầu tư mới hay mở rộng.

16. CV số 2795/TCT-CS ngày 23 tháng 07 năm 2014 về chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Trường hợp cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở), sau đó cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích sản xuất kinh doanh, nay đổi giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ tài sản thì không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a, khoản 16, Điều 3, Chương 1, Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

17. CV 2824/TCT-CS ngày 25 tháng 07 năm 2014 về hóa đơn GTGT

Trường hợp DN tiếp vận ký hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển với các đại lý cho các hãng vận tải nước ngoài mà các đại lý cung cấp được hợp đồng đại lý với các hãng vận tải nước ngoài thì DN tiếp vận lập hóa đơn cho các hãng vận tải nước ngoài đối với các khoản phí dịch vụ cung cấp các phương tiện phục vụ cho việc cập bến, xếp dỡ container trong phạm vi Cảng, chi phí xếp container lên Tàu và dỡ container từ Tàu, chi phí tiếp nhận bàn giao, vận chuyển, xử lý, phân loại, sắp xếp và lưu bãi container, đảo chuyển container trên Tàu ... mà đại lý thực hiện chi hộ cho các hãng vận tải nước ngoài.
Về thuế suất thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Đối với dịch vụ vệ sinh container, giám sát container, bảo dưỡng và sửa chữa container, lưu kho, lưu bãi áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

18. CV số 2856/TCT-DNL ngày 28 tháng 07 năm 2014 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

(1) Về việc loại trừ doanh thu của nhà thầu phụ ra khỏi doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài
Trường hợp hợp đồng thầu chính được ký giữa ACV và Liên danh Taisei-Vinaconex (sau đây gọi tắt là TVJV) trong thời gian có hiệu lực của Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 và Thông tư số 197/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thực hiện theo Thông tư số 134/2008/TT-BTC và Thông tư số 197/2009/TT-BTC nêu trên.
(2) Xác định doanh thu tính thuế TNDN và thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài:
Trường hợp theo hợp đồng nhà thầu ký giữa Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Liên danh Taisei - Vinaconex (TVJV) là nhà thầu nước ngoài, doanh thu TVJV nhận được không bao gồm thuế TNDN, GTGT; TVJV ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với ACV thì:
+ Doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài phải quy đổi ra doanh thu đã có thuế TNDN, chưa có thuế GTGT, giá trị công việc của nhà thầu phụ được loại trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.
+ Doanh thu tính thuế GTGT là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

19. CV số 2860/TCT-DNL ngày 28 tháng 07 năm 2014

Trường hợp tỷ giá hối đoái thời điểm khai nộp thuế TNDN có sự thay đổi so với thời điểm xuất hóa đơn GTGT dẫn đến thay đổi doanh thu có thuế TNDN đã xác định khi xuất hóa đơn GTGT thì Nhà thầu nước ngoài Liên danh Taisei – Vinaconex (TVJV) căn cứ nghĩa vụ thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giá trị công trình, hạng mục công trình, phần công việc cho hóa đơn GTGT đã xuất, nội dung điều chỉnh nghĩa vụ thuế TNDN, không điều chỉnh thuế GTGT.
Trường hợp giá trị công việc của nhà thầu phụ được loại trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Liên danh Taisei - Vinaconex khi quyết toán hợp đồng giao thầu phụ có sự thay đổi so với giá trị công việc giao thầu phụ đã tạm tính khi xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư dẫn đến nghĩa vụ thuế GTGT, TNDN thay đổi thì: Liên danh Taisei - Vinaconex căn cứ giá trị công việc giao thầu phụ đã quyết toán, xuất hóa đơn điều chỉnh giá trị công trình, hạng mục công trình, phần công việc (tương ứng với thay đổi nghĩa vụ thuế TNDN) và thuế GTGT cho hóa đơn GTGT đã xuất cho chủ đầu tư. Nhà thầu Liên danh Taisei - Vinaconex không bị xử phạt vi phạm hành chính thuế và nộp tiền chậm nộp đối với việc điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế phải nộp do thay đổi giá trị công việc giao thầu phụ khi quyết toán hợp đồng nêu trên.


20. CV số 2887/TCT-CS ngày 29 tháng 07 năm 2014

Trường hợp Công ty TNHH Lựa chọn Hoàn Hảo có thuê các đơn vị truyền thông phát sóng trên các kênh truyền hình để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa của Công ty và bán sản phẩm thông qua các kênh truyền hình, phù hợp với các quy định của Luật Thương mại; các khoản chi phí này thực tế phát sinh liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty nếu có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật về thuế TNDN thì khoản chi phí thuê các kênh truyền hình là chi phí bán hàng và không thuộc diện bị khống chế theo quy định. Trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chỉ phí quảng cáo, khuyến mại... khác phải chịu mức khống chế theo quy định.

CHI TIẾT HƠN TẠI ĐÂY

Nguồn: VTCA
 

Thành viên trực tuyến

  • VNAlyan
  • nhung12342

Xem nhiều