de thi cong chuc thue 2014, ban nao co kha nang xin giai dum nha!

  • Thread starter vo the quang
  • Ngày gửi
V

vo the quang

Sơ cấp
9/8/14
4
3
3
31
kien giang
Công ty sản xuầt TD kinh doanh trong năm tính thuế 2013 có tình hình kinh doanh như sau :

1. Doanh thu tieu thũ sản phẩm : 236 tỷ

2. Chi phí thực tế phát sinh lien quan đến sản phẩm tiêu thụ :

- Gía vốn sản phẩm tiêu thụ : 148 tỷ gồm :

+ giá trị vật tư tổn thất do thiên tai không được bồi thường 2 tỷ

+ tiển lương của người lan động do BHXH chi trả : 3,2 tỷ

- Chi phí quản lý, bán hang , tài chính là 30 tỷ, trong đó có 5 tỷ trả lãi vay vốn ngân hang bổ sung vốn điều lệ còn thiếu.

- Các khoản chi của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán qua ngân hang

3. Thu hồi nợ khó đòi đã xóa nay đã đòi được 4 tỷ, thu từ hoạt động lien doanh của công ty K trong nước đã nộp theo quy định của luật thuế TNDN là 4 tỷ

4. Công ty ko được miễn thuế, giảm thuế TNDN, không có khoản lỗ, ko trích lập quỹ phát triễn khoa học công nghệ. Trong năm công ty đã tạm nộp thuế TNDN 17 TỶ

Yeu cầu : xác định thuế TNDN của công ty TD phải nộp và còn phải nộp trong năm tính thuế 2013. thuế suất thuế TNDN là 25%?
 
viettctd1110

viettctd1110

Sơ cấp
29/9/14
0
0
0
29
Bai nay tinh nhu sau day ban:
Chi phi kg duoc tru gom:
-tra lai:5ty
- luong tra bang bhxh: 3,2ty
Tong cp kg duoc tru: 8,2ty
Tong chi phi=cp khong duoc tru+ chi phi duoc tru
Tong chi phi=148+30=178
Cp khong duoc tru= 8,2
=>cp duoc tru= 178-8,2=169,8
Thu nhap tinh thue= 236+4-169,8=70,2
Thue tndn phai nop= 70,2x 25%=17,55
So thue tndn phai nop them= 17,55-17=0,55( do 17ty da tam nop truoc nen phai tru ra)
 

Thành viên trực tuyến

  • auyeuch

Xem nhiều

TEXT LINK