Mỗi tuần một chuyên đề

de thi thue 2014 nghach can su, ai biet giai dum di

  • Thread starter vo the quang
  • Ngày gửi
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
một công tu sx đường và bánh kẹo có tinh hình sx kinh doanh trong thang 8/ 2014 nhu sau:

1. Sản xuất 35 tấn đường kết tinh, đã bán cho 1 công ty thương mại 28 tấn với giá bán chưa có thuế gtgt là 12.800.000đồng/tấn, trao đổi hang lấy vật tư 5 tấn, số còn lại chuyển sang bộ phân sản xuất kẹo của công ty.

2. sản xuất được 150.000 hộp bánh, công ty đã tiêu thụ được 146.000 hộp bánh với giá bán chưa thuế GTGT là 20.000đồng/hộp.

3. thuế GTGT đầu vào đủ đk khấu trừ phát sinh trong tháng : 282.360.000đồng.

4. công ty nôp thuế gtgt theo pp khấu trừ thuộc diện kê khai theo tháng. Các hang hóa mua vào đều thanh toán qua ngân hang và có đầy đủ chứng từ hợp pháp, các tài khoàn ngân hang dung để thanh toán đã đăng ký với cơ quan thếu. thếu GTGT còn được khấu trừ từ tháng 7/2014 chuyển sang tháng 8/2014 là 0 đồng.

5. thuế suất thuế gtgt của đường là 5%, bánh kẹo là 10%

yêu càu :

1. xác điịnh thuế gtgt công ty phải nộp trong tháng 8/2014?

2. Xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế gtgt tháng 8/2014?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
bit lam duoc cau 2: thoi han nop ho so khai thue va nop thue la cham nhat la ngay 31 thang 9 nam 2014
 
P

phuongna1

Trung cấp
31/1/13
67
14
8
HCM
Theo mình,
Đáp án là: 30.760.000đ
VÌ "Hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT"
Nên: VAT đầu ra của đường là: (28+5)*12.800.000*5%=21.120.000 đ
VAT đầu ra của bánh là: 146.000*20.000*10%=292.000.000 đ
Tổng VAT đầu ra trong tháng 08/2014 là: 313.120.000 đ
VAT đầu vào được khấu trừ: 282.360.000 đ
VAT phải nộp trong T8/2014= 0+313.120.000-282.360.000= 30.760.000 đ
 
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
chi ly ! thanks, ko le de thi de vay sao ban, coi chung co bay?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA