mọi người giải giúp em với ạ. Thuế GTGT

  • Thread starter AliceHieu
  • Ngày gửi
A

AliceHieu

Sơ cấp
29/9/21
1
1
3
32

Công ty Thanh Toàn sản xuất và kinh doanh ba loại sản phẩm A, B và C. Trong tháng 9/2011 có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

- Tồn đầu kỳ: Sản phẩm A: 52sp

Sản phẩm B: 212 sp

Sản phẩm C: 141sp

Tình hình mua, bán trong kỳ:

1. Mua 2.000kg nguyên vật liệu để sản xuất 200sp A với giá chưa thuế là 100.000đ/kg

2. Nhập khẩu 100kg nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất 180sp C, giá tính thuế nhập khẩu là 200.000đ/kg, thuế nhập khẩu của lô hàng trên 3.000.000 đồng

3. Mua nguyên vật liệu tổng hợp của công ty Y để phục vụ cho sản xuất sản phẩm A và B giá chưa thuế GTGT là 30 triệu đồng. Số nguyên vật liệu trên dùng để sản xuất 50sp A và 150sp B (giả sử rằng nguyên vật liệu tiêu tốn để sản xuất sản phẩm A và B là như nhau)

4. Thực hiện hợp đồng với công ty M để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 20sp B, giá có cả thuế 19.800.000 đồng

5. Trong tháng công ty sử dụng tổng cộng 5.000Kwh điện, trong đó 4.000Kwh dùng để sản xuất sản phẩm (A, B và C), 1.000Kwh sử dụng cho khu tập thể CBCNV. Giả sử lượng điện để sản xuất sản phẩm A, B và C là như nhau, giá điện dùng cho sản xuất là 1.500 đồng/kw

6. Đến cuối tháng công ty bán hết sản phẩm A và B, còn sản phẩm C còn tồn 24 sản phẩm. Giá bán chưa có thuế GTGT của từng sản phẩm như sau:
+ Sản phẩm A: 1.400.000 đồng/sp
+ Sản phẩm B: 1.100.000 đồng/sp
+ Sản phẩm C: 450.000 đồng/sp

Yêu cầu: Tính thuế GTGT trong tháng mà công ty phải nộp
Biết rằng:
+ Sản phẩm B là hàng hoá không chịu thuế GTGT
+ Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm A,C và nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm A, B và C là 10%
+ Công ty thực hiện tính thuế theo phương pháp khấu trừ
+ Công ty thực hiện tính thuế theo phương pháp khấu trừ
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: phantuannam
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA