Mỗi tuần một chuyên đề

hạch toán hàng xuất thiếu so với hóa đơn GTGT do khách hàng phạt

  • Thread starter phuongkt6
  • Ngày gửi
P

phuongkt6

Guest
15/10/10
12
0
1
nam dinh
Xin chào tất cả anh chị em cùng chung một mái nhà, mình có một vấn đề này mong cả nhà tư vấn và tạo điều kiện giúp đỡ mình.
Đơn vị mình có ký hợp đồng gia công là bên thứ 3 với khách hàng, mình lấy ví dụ củ thể:
Đơn vị mình gia công tạm gọi là A
Đơn vị thuê mình gia công tạm gọi là B
khách hàng nước ngoài thuê gia công là C
Và C có thuê B gia công, nhưng B lại ủy quyền cho A gia công và, sau khi A gia công xong thì xuất hàng và hóa đơn cho B, khi B chuyển hàng cho C thì C phát hiện thiếu và phạt B trong khi đó A đã xuất hóa đơn cho B nhưng chưa thu được tiền.
vậy cho mình hỏi số tiền mà khách hàng phạt B mà B lại trừ tiền gia công của A .trong khi đó đơn giá gia công thì thấp, khách hàng phạt tiền hàng thiếu lại tính theo giá bán thực tế. Vậy cả nhà cho mình hỏi trong trường hợp này thì hạch toán và xử lý thế nào đối với hóa đơn GTGT đã viết và số tiền hàng hàng phạt do giao thiếu hàng của A.mong cả nhà giúp mình với ạ, xin cám ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
namkim

namkim

Trung cấp
Xin chào tất cả anh chị em cùng chung một mái nhà, mình có một vấn đề này mong cả nhà tư vấn và tạo điều kiện giúp đỡ mình.
Đơn vị mình có ký hợp đồng gia công là bên thứ 3 với khách hàng, mình lấy ví dụ củ thể:
Đơn vị mình gia công tạm gọi là A
Đơn vị thuê mình gia công tạm gọi là B
khách hàng nước ngoài thuê gia công là C
Và C có thuê B gia công, nhưng B lại ủy quyền cho A gia công và, sau khi A gia công xong thì xuất hàng và hóa đơn cho B, khi B chuyển hàng cho C thì C phát hiện thiếu và phạt B trong khi đó A đã xuất hóa đơn cho B nhưng chưa thu được tiền.
vậy cho mình hỏi số tiền mà khách hàng phạt B mà B lại trừ tiền gia công của A .trong khi đó đơn giá gia công thì thấp, khách hàng phạt tiền hàng thiếu lại tính theo giá bán thực tế. Vậy cả nhà cho mình hỏi trong trường hợp này thì hạch toán và xử lý thế nào đối với hóa đơn GTGT đã viết và số tiền hàng hàng phạt do giao thiếu hàng của A.mong cả nhà giúp mình với ạ, xin cám ơn!


Cái này nếu bên bạn ko làm việc đc với bên B xem cụ thể lỗi do bên bạn xuất thiếu hay bên B xuất thiếu thì coi như bạn chịu bên B phạt

Hóa đơn ko có lý do j xuất lại. Tiền phạt bạn hạch toán vào TK 811 (tuy nhiên hợp đồng phải thể hiện rõ điều khoản và có biên bản xác nhận 2 bên về số tiền phạt làm căn cứ chứng từ)

Thân
 
P

phuongkt6

Guest
15/10/10
12
0
1
nam dinh
Mình có kiểm tra lại thông tin bên mình và chính hàng là hàng bên mình khi xuất đóng thiếu hàng, đơn giá gia công thì có 1USD/1 sản phẩm, trong khi đó Bên đó họ phạt mình 59USD/1 sản phẩm, thực tế thì số hàng gia công mà bên A gia công cho bên B hóa đơn có 54 triệu, bây giờ lại bị phạt đến 1000USD, tức là mất 22 triệu.
Ban đầu thì mình hạch toán : Nợ 511/ có 131 là 54 triệu. (khi khách hàng chưa phát hiện thiếu và chưa bị phạt)
Bây giờ bị phạt thì mình sẽ hạch toán: Nợ 811: 22 triệu
Có 131: 22 triệu
Khi khách hàng chuyển tiền thì mình sẽ hạch toán Nợ 112: 32 triệu
Có 131: 32 triệu
Hạch toán thế này đã đúng chưa bạn.
 
namkim

namkim

Trung cấp
Mình có kiểm tra lại thông tin bên mình và chính hàng là hàng bên mình khi xuất đóng thiếu hàng, đơn giá gia công thì có 1USD/1 sản phẩm, trong khi đó Bên đó họ phạt mình 59USD/1 sản phẩm, thực tế thì số hàng gia công mà bên A gia công cho bên B hóa đơn có 54 triệu, bây giờ lại bị phạt đến 1000USD, tức là mất 22 triệu.
Ban đầu thì mình hạch toán : Nợ 511/ có 131 là 54 triệu. (khi khách hàng chưa phát hiện thiếu và chưa bị phạt)
Bây giờ bị phạt thì mình sẽ hạch toán: Nợ 811: 22 triệu
Có 131: 22 triệu
Khi khách hàng chuyển tiền thì mình sẽ hạch toán Nợ 112: 32 triệu
Có 131: 32 triệu
Hạch toán thế này đã đúng chưa bạn.

bạn xem lại hạch toán
1. trả hàng gia công hạch toán doanh thu, ghi nhận chi phí tương ứng
N632/c154:
N131B/C511/C3331 :54tr
2. phạt (kèm chứng từ chứng minh)
N811/c131B: 22tr

khi KH trả:
N112,c131B: 32tr
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA