Định khoản

  • Thread starter Na Jung
  • Ngày gửi
N

Na Jung

Sơ cấp
5/10/14
0
0
1
25
doanh nghiệp B có 90 cổ phiếu công ty X: 180.000.
TK 129: 18.000 (dự phòng cho 90 cổ phiếu của công ty X).
Giấy báo Có số 375 ngày 7/12 về tiền bán 90 cổ phiếu công ty X, giá bán mỗi cổ phiếu là 1.750. Chi phí môi giới bán cổ phiếu là 2000 thanh toán bằng tiền mặt.
M.n giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ :)
 

Thành viên trực tuyến

  • Phần mềm FAST
  • thoibimat

Xem nhiều

TEXT LINK