Mỗi tuần một chuyên đề

Giúp em với mọi người ơi, em đang gấp lắm rồi!

  • Thread starter Tuệ Lâm
  • Ngày gửi
T

Tuệ Lâm

Guest
7/10/14
0
0
0
37
Công ty Hải Long có tình hình như sau:
1, Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 1/1/N:
a. Cổ phiếu thường: 1.000.000 cổ phiểu, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu
b, cổ phiếu ưu đãi ( loại tích luỹ và không tham dự): 100.000 cổ phiều, mệnh giá 25.000 đ/cp, cổ tức 15%/năm
2. Tháng 2/N cty thực hiện thành công đợt phát hành bổ sung 500.000 cp thường theo kế hoạch đã đăng kí với UBCKNN
3. số liệu bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N như sau:
- tổng giá trị tài sản: 25.000 tr đồng
- tổng nợ: 2.000 tr đồng
4. Lợi nhuận trước thuế của cty năm N là: 9.800 tr đồng
5. hội đồng quản trị công bố hệ số chi trả cổ tức năm N của cty là 0.6
yêu cầu
1, xác định giá trị sổ sách 1 cp thường của cty tại thời điểm 31/12/N
2, tính hệ số giá trên thu nhập và tỷ suất lợi tức cổ phần của cty?
3, tính tốc độ tăng trưởng cổ tức của cty nă N+1?
Biết rằng:
- Chi phí kinh doanh của cty trong năm là hợp lý, hợp lệ
- Năm N và các năm trước của N cty đã trả đầy đủ cổ tức cho các cổ đông
- Giá đóng cửa ngày 31/12/N cổ phiếu của cty là 55.000 đồng/CP
- thuế TNDN là 25%
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Tuệ Lâm

Guest
7/10/14
0
0
0
37
mọi người ơi, làm hộ em bài trên với. e chân thành cảm ơn mn ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA