Mỗi tuần một chuyên đề

Sales Dashboard For Misa

  • Thread starter yukos
  • Ngày gửi
yukos

yukos

bsdinsight.com
19/8/04
190
1
18
52
bsdinsight.com
www.bsdinsight.com
Dashboard cung cấp thông tin cho các nhà quản trị một cách nhanh chóng, chính xác, và cần thiết để nhà quản trị đưa ra các quyết định kịp thời cho doanh nghiệp.

Với dữ liệu Misa, Cognos Insight sẽ là công cụ hoàn hảo để bạn thiết kế các dashboard cho các nhà quản trị.

Mô tả Sales Dashboard By Branch - phân tích doanh số bán hàng theo từng chi nhánh bán hàng của doanh nghiệp, với 1 số phân tích như sau:
  • Chi tiết doanh số bán hàng của từng khu vực theo từng tháng trong năm.
  • Phân tích doanh thu bán hàng của từng chi nhánh được phân bổ theo loại sản phẩm.
  • Phân tích mức biến động doanh thu của từng chi nhánh qua các tháng.
Bạn có thể download và sử dụng Dashboard quản trị với Misa ở đây

Salesdashboard_ByBranch.jpg
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA