Mỗi tuần một chuyên đề

điều chỉnh định khoản kế toán lương

  • Thread starter phạm thanh90
  • Ngày gửi
P

phạm thanh90

Guest
8/10/14
1
0
1
33
Cho tớ hỏi với t phải điều chỉnh thêm những bút toán nào. Trên phần mềm kế toán tớ Định khoản lương theo số tiền chuyển đi mà ko thôg qua tài khoản 334 và bảo hiểm ko thôg qua tài khoản 332
Cụ thể là: định khoản lươg
nợ tk : 66121: 8000
Có tk 1121: 8000
( trog đó đã trừ bảo hiểm của người lao động)
Tớ định sửa là :a, nợ tk 66121:9000
Co tk 334: 9000
( chưa trừ bh)
B, nợ tk 334: 8145
Có tk 1121: 8145
(phần thanh toán lươg đã trừ bh9,5% khối Đảng )
C, nợ tk 334: 855
Có tk 332: 855
( trừ bh cán bộ)

Phần bảo hiểm tớ định khoản
A, Nợ tk 66121: 1890
Có tk 332 : 1890
B, nợ tk 332: 2745
Có tk 1121: 2745
Thanks
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA