tiêu thức tính giá vốn trong lĩnh vực tư vấn giám sát công trình XD

  • Thread starter hongdangkt35
  • Ngày gửi
H

hongdangkt35

Sơ cấp
22/2/14
44
5
8
thanh hoa
Xin chào cả nhà. Em có 1 vấn đề này mà gỡ mãi không được xin cả nhà chỉ giáo giúp.
Trong công ty Tư vấn giám sát xây dựng, khi chi phí chủ yếu chỉ có lương nhân công và chi phí chung, vậy thì phân bổ theo tiêu thức, cách thức như thế nào để tính giá vốn cho những công trình hoàn thành và cp dở dang cho những công trình còn dở dang ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA