Phần mềm kế toán access

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Sổ sách kế toán access phiên bản 01: Nhập chứng từ kinh tế phát sinh bằng các phiếu

Từ :

- Phiếu thu

- Phiếu chi

- Phiếu hoạch toán nếu giá trị đầu vào > 20 triệu

- Phiêu hoạch toán nếu giá trị đầu ra > 20 triệu

- Nhập phát sinh ngân hàng

- Nhập phát sinh các bút toán hoạch toán vào chứng từ hoạch toán: Nợ 4211/ có 4212, Nợ 6421/ có 334,Nợ 6425/ có 3338….là những bút toán ko liên quan đến tiền mặt, tiền gửi, công nợ…nhập toàn bộ vào đây để làm căn cứ lên nhật ký chung

- Nhập xong trong tháng thì bấm 02 nút tao số liệu tổng hợp và kết chuyển tài khoản trong tháng để lên sổ sách kế toán

http://www.mediafire.com/download/7c77aub7b5zw5nd/SO_SACH_KE_TOAN_PHIEN_BAN_01.rar
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA