PHẦN MỀM KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN THÔNG TƯ SỐ 88/2021/TT-BTC

 • Thread starter chudinhxinh
 • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,743
970
113
TP.Hồ Chí Minh
PHẦN MỀM KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN THÔNG TƯ SỐ 88/2021/TT-BTC

––––––––––––––––––––––––––––––––

Hộ kinh doanh, cá nhân Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/ 2021 của Bộ Tài chính

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây
:

I-Các chứng từ quy định tại Thông tư này

 • Phiếu thu - Mẫu số 01-TT
 • Phiếu chi - Mẫu số 02-TT
 • Phiếu nhập - Mẫu số 03-VT
 • Phiếu xuất kho - Mẫu số 04-VT
––––––––––––––––––––––––––––––––

II-Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:


 • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ-Mẫu số S1- HKD
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa-Mẫu số S2-HKD
 • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh-Mẫu số S3-HKD
 • Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN-Mẫu số S4-HKD
 • Sổ quỹ tiền mặt-Mẫu số S6-HKD
 • Sổ tiền gửi ngân hàng-Mẫu số S7-HKD
Password: chudinhxinh@

Phiên bản số 01

+Link:
https://www.mediafire.com/file/3k23bfx01zgzz72/2022+Tax+-TT188-Chu+Dinh+Xinh+Phien+ban+01.rar/file
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều