Mỗi tuần một chuyên đề

Hỏi hóa đơn gtgt viết bị sai (không xé ra khỏi cuốn)

  • Thread starter nmcuong162
  • Ngày gửi
N

nmcuong162

Guest
19/12/13
51
0
8
33
Binh Thuan
E có lập 1 hóa đơn vào 05/10/2014 nhưng bây giờ kiểm tra lại bị sai.
Tên khách hàng e ghi là: người mua không lấy hóa đơn (theo TT 39/2014 hướng dẫn khi hàng hóa ,dv trên 200.000đ phải lập hóa đơn khi người mua không lấy hóa đơn)
Nội dung e ghi sai là: Phí và thù lao công chứng HĐ mua bán xe (Số công chứng 00005628). Bây giờ em muốn lập lại với nội dung tên hàng hóa, dịch vụ bán ra đúng là: Phí và thù lao công chứng HĐ đặt cọc (Số công chứng 00005628)
Số tiền của hóa đơn thì vẫn đúng, chỉ sưa lại nội dung hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn thôi. (hóa đơn này chỉ kê khai thuê GTGT đầu ra cho doanh thu, không giao cho khách hàng) Em cảm ơn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phtai90

Guest
24/11/12
4
0
1
TPHCM
gạch chéo các liên, lưu giữ lại đừng xé khỏi cuốn rồi lập tờ mới.
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
THÔNG TƯ​
Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ​


Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

= > Công ty bạn rơi vào trường hợp 01 nên gạch chéo các liên lưu giữ tại cùi, khi báo cáo sử dụng hóa đơn nhập số hóa đơn sai đó vào mục xóa bỏ của BC26
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA