Hàng xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT khi lũy kế chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3372/CTHN-TTHT ngày 31/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn GTGT.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp phải ghi đầy đủ, đúng nội dung theo Điều 10 Nghị định này, trong đó tên, địa chỉ, MST của người mua phải ghi theo đúng giấy đăng ký kinh doanh.

Về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP, hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế GTGT theo tháng/quý nhưng phải đảm bảo số thuế GTGT chưa khấu trừ trong tháng/quý đạt từ 300 triệu đồng trở lên.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA