Mỗi tuần một chuyên đề

Đăng kí in hóa đơn đối với doanh nghiệp mới thành lập

  • Thread starter thuhuyenkt2c
  • Ngày gửi
T

thuhuyenkt2c

Guest
24/2/11
2
0
1
hà nội
Cả nhà cho mình hỏi chút.
Cty mình thành lập từ tháng 10/2013 chưa đặt in hóa đơn GTGT nhưng đã nộp mẫu 06 xin đăng ký tính thuế theo pp khấu trừ rồi. Giờ cty mới muốn đăng ký in hóa đơn thì có được ko? và cần giấy tờ gì ạ? Mình ở chi cục thuế Bắc Từ Liêm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyen Khoai

Cao cấp
5/5/10
451
25
28
Hà Nội
Cả nhà cho mình hỏi chút.
Cty mình thành lập từ tháng 10/2013 chưa đặt in hóa đơn GTGT nhưng đã nộp mẫu 06 xin đăng ký tính thuế theo pp khấu trừ rồi. Giờ cty mới muốn đăng ký in hóa đơn thì có được ko? và cần giấy tờ gì ạ? Mình ở chi cục thuế Bắc Từ Liêm.
Tại thông tư 39/2014/TT-BTC
Điều 8. Tạo hóa đơn đặt in


1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:

a) Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

c) Cục Thuế tạo hóa đơn đặt in để bán và cấp cho các đối tượng hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư này.

2. Hóa đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hóa đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in.

Tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

Đối với hóa đơn do Cục Thuế đặt in, tên Cục Thuế được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

3. In hóa đơn đặt in

a) Hóa đơn đặt in được in theo hợp đồng giữa tổ chức kinh doanh hoặc Cục Thuế với tổ chức nhận in hóa đơn đủ điều kiện tại điểm a khoản 4 Điều này.

b) Hợp đồng in hóa đơn được thể hiện bằng văn bản theo quy định của Luật Dân sự. Hợp đồng ghi cụ thể loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu, thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển sang sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp.

c) Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, phải có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung quy định như loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu.

4. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn

a) Điều kiện

Tổ chức nhận in hóa đơn phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp, có giấy phép hoạt động ngành in, có máy móc thiết bị ngành in thì được nhận in hóa đơn đặt in của các tổ chức.

b) Trách nhiệm

- In hóa đơn theo đúng hợp đồng in đã ký, không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hóa đơn cho tổ chức in khác thực hiện;

- Quản lý, bảo quản các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in theo thỏa thuận với tổ chức đặt in hóa đơn. Trường hợp muốn sử dụng các bản phim, bản kẽm để in cho các lần sau thì phải niêm phong lưu giữ các bản phim, bản kẽm;

- Hủy hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân đặt in;

- Thanh lý hợp đồng in với tổ chức đặt in hóa đơn;

- Lập báo cáo về việc nhận in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, địa chỉ tổ chức đặt in; loại, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn đã in (từ số … đến số) cho từng tổ chức (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn được lập và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quý, báo cáo Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn ngừng hoạt động in hóa đơn thì kỳ báo cáo in hóa đơn cuối cùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời điểm tổ chức nhận in ngừng hoạt động in hóa đơn, thời hạn nộp báo cáo về việc nhận in hóa đơn chậm nhất là ngày 20 tháng sau của tháng ngừng hoạt động in hóa đơn.

Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có hoạt động in hóa đơn sau khi ngừng hoạt động in thì thời gian báo cáo về việc nhận in hóa đơn đầu tiên tính từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu lại hoạt động in đến hết quý tùy theo thời điểm bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động in.

Cơ quan thuế nhận báo cáo và đưa các dữ liệu lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo.
 
  • Like
Reactions: thuhuyenkt2c
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Cả nhà cho mình hỏi chút.
Cty mình thành lập từ tháng 10/2013 chưa đặt in hóa đơn GTGT nhưng đã nộp mẫu 06 xin đăng ký tính thuế theo pp khấu trừ rồi. Giờ cty mới muốn đăng ký in hóa đơn thì có được ko? và cần giấy tờ gì ạ? Mình ở chi cục thuế Bắc Từ Liêm.
Bạn mang lên giấy giới thiệu, CMND , bản sao GPKD lên nhà in nơi đây sẽ hd bạn các thủ tục đặt in hoá đơn
 
  • Like
Reactions: thuhuyenkt2c
T

thuhuyenkt2c

Guest
24/2/11
2
0
1
hà nội
Cho mình hỏi thêm chút là: cty mình năm đầu ko có doanh thu, cũng ko mua sắm TS trên 1 tỷ thì không biết sang năm có được tự động áp dụng tính thuế GTGT khấu trừ không hay phải đăng kí lại mẫu 06 nhỉ?
 
Bạn đến cơ quan quản lý thuế nộp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC. Sau đó chi cục Thuế ra Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (chấp nhận cho công ty bạn sử dụng hóa đơn đặt in), lúc đó bạn mới bắt đầu đặt in hóa đơn với công ty in.
 
H

hoangtq

Cao cấp
17/6/08
232
8
18
TPHCM
www.facebook.com
Bạn đến cơ quan quản lý thuế nộp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC. Sau đó chi cục Thuế ra Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (chấp nhận cho công ty bạn sử dụng hóa đơn đặt in), lúc đó bạn mới bắt đầu đặt in hóa đơn với công ty in.

Được bạn ạ, đăng ký mẫu 06 (TT 156) trước ngày 20/12 và áp dụng từ 1/1 của năm sau
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA