Hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập

  • Thread starter thutrang1905
  • Ngày gửi
T

thutrang1905

Trung cấp
22/7/14
148
12
18
34
Linh Đàm, Hà Nội
starnpos.com
+) Hạch toán phụ thuộc hay còn gọi là báo sổ thì chi nhánh chỉ tập hợp chứng từ, cuối tháng gửi về công ty chính để kê khai, quyết toán thuế.
+) Hạch toán độc lập là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế. chi nhánh này có con dấu, mã số thuế ( 13 số ).
Điểm giống nhau của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
Do công ty mẹ tổ chức bộ máy nhân sự.
Vốn kinh doanh của công ty, hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế.
Hoạt động theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty.
Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty.
Điểm khác nhau cơ bản của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chi nhánh hạch toán độc lập: xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi nhánh khác trong củng công ty.
Kế toán:
Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
: số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.
Chi nhánh hạch toán độc lập: hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,… Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA