Xác định doanh thu tính thuế trên hàng ký gửi

  • Thread starter hikaru307
  • Ngày gửi
H

hikaru307

Sơ cấp
3/8/11
13
0
1
hcm
Gửi anh chị và các bạn ,

Công ty mình có ký gửi hàng hóa cho đại lý với tổng tiền HD bán ra trên tờ khai thuế GTGT là 200 triệu ( Do dại lý yêu cầu xuất hóa đơn lúc giao hàng luôn) , hàng tháng đại lý báo doanh thu bán hàng là 90tr/ quý như vậy trong Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý này thì doanh thu tính thuế là 200tr hay 90tr vậy ?

Theo chương II khoản 3 điều d TT 78 có ghi là '
d) Đối với hàng hóa của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác định như sau:

- Doanh nghiệp giao hàng hóa cho các đại lý (kể cả đại lý bán hàng đa cấp), ký gửi là tổng số tiền bán hàng hóa.

- Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy định của doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi hàng hóa.

Mình không hiểu về điều này , mong có anh chị nào giải thích giúp mình tổng số tiền bán hàng hóa là như thế nào vậy ? Là hàng thực bán hay là hàng xuất hóa đơn .

Cám ơn mọi người nhé
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phamquochuy_ac

Guest
15/10/14
3
1
3
31
Gửi anh chị và các bạn ,

Công ty mình có ký gửi hàng hóa cho đại lý với tổng tiền HD bán ra trên tờ khai thuế GTGT là 200 triệu ( Do dại lý yêu cầu xuất hóa đơn lúc giao hàng luôn) , hàng tháng đại lý báo doanh thu bán hàng là 90tr/ quý như vậy trong Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý này thì doanh thu tính thuế là 200tr hay 90tr vậy ?

Theo chương II khoản 3 điều d TT 78 có ghi là '
d) Đối với hàng hóa của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác định như sau:

- Doanh nghiệp giao hàng hóa cho các đại lý (kể cả đại lý bán hàng đa cấp), ký gửi là tổng số tiền bán hàng hóa.

- Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy định của doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi hàng hóa.

Mình không hiểu về điều này , mong có anh chị nào giải thích giúp mình tổng số tiền bán hàng hóa là như thế nào vậy ? Là hàng thực bán hay là hàng xuất hóa đơn .

Cám ơn mọi người nhé
Gửi anh chị và các bạn ,

Công ty mình có ký gửi hàng hóa cho đại lý với tổng tiền HD bán ra trên tờ khai thuế GTGT là 200 triệu ( Do dại lý yêu cầu xuất hóa đơn lúc giao hàng luôn) , hàng tháng đại lý báo doanh thu bán hàng là 90tr/ quý như vậy trong Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý này thì doanh thu tính thuế là 200tr hay 90tr vậy ?

Theo chương II khoản 3 điều d TT 78 có ghi là '
d) Đối với hàng hóa của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác định như sau:

- Doanh nghiệp giao hàng hóa cho các đại lý (kể cả đại lý bán hàng đa cấp), ký gửi là tổng số tiền bán hàng hóa.

- Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy định của doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi hàng hóa.

Mình không hiểu về điều này , mong có anh chị nào giải thích giúp mình tổng số tiền bán hàng hóa là như thế nào vậy ? Là hàng thực bán hay là hàng xuất hóa đơn .

Cám ơn mọi người nhé
Theo mình hiểu về vấn đề thứ nhất của bạn thì doanh thu tính thuế sẽ là 200 tr vì khi bạn giao hàng và xuất hóa đơn cho bên nhận ký gửi hàng hóa thì coi như bạn đã thực hiện bán lô hàng hóa đó, đủ điều kiện ghi nhận doanh thu = > Thu nhập chịu thuế sẽ là 200 tr.
Vấn đề thứ 2: Theo TT 39 (phụ lục TT 39) , khi giao hàng đại lý thì sẽ có 2 cách để thực hiện: Xuất hóa đơn hoặc xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đưa cho đại lý. Nếu là xuất HĐ thì Tổng số tiền bán hàng sẽ là hàng xuất HĐ, Nêu là xuất phiếu xuât kho kiêm vận chuyển nội bộ thì sẽ là hàng thực tế tiêu thụ mà đại lý gửi về.
Đây chỉ là ý kiến của mình, mong mọi người góp ý thêm.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA