Mỗi tuần một chuyên đề

Hướng dẫn cách xử lý viết sai hóa đơn Giá Trị

  • Thread starter ketoanA
  • Ngày gửi
K

ketoanA

http://ketoanannguyen.com/
Sau đây công ty kế toán An Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý viết sai hóa đơn GTGT :


TH1: Hoá đơn viết sai, chưa xé ra khỏi cuống

Gạch chéo tất cả các liên của tờ hoá đơn viết sai và tiến hành xuất lại Hoá đơn khác

TH2: Hoá đơn viết sai, đã giao cho khách hàng, chưa Kê khai thuế

- Lập biên bản Thu hồi hoá đơn: Tác dụng của việc thu hồi – so sánh với việc huỷ trước đây: Thu hồi không còn căn cứ để bên mua không kê khai được.

- Xuất lại Hoá đơn đúng quy định thay thế - chú ý ngày ghi trên hoá đơn – ngày nào tháng nào thì kê khai tháng đó – thông thường nó trùng với ngày làm biên bản thu hồi HĐ.

TH3: Hoá đơn viết sai, đã giao cho khách hàng, đã Kê khai thuế

- Đối với những sai sót không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp như : sai tên công ty, địa chỉ, tên hàng… thì xuất hoá đơn điều chỉnh NTN ? Ngoài thực tế kế toán xử lý như sau: vì sai sót của bạn không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay được khu trừ nên hai công ty sẽ làm biên bản thu hồi hoá đơn và xuất lại hoá đơn mới như TH2.

Khi xuất lại Hoá đơn thay thế, cần chú ý:

Trên Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện rõ: “ Tờ hoá đơn bị sai đã được kê khai trong kỳ tính thuế nào…..”

Trên Hoá đơn ghi rõ: Thay thế Hoá đơn số: … ngày… tháng….năm….

Đối với những Hoá đơn sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp

- Hai bên làm biên bản ghi nhận lại sai sót. Trong biên bản thể hiện rõ sai sót, nguyên nhân, sai sót của hoá đơn số… ký hiệu, ngày…..

- Xuất hoá đơn điều chỉnh phần sai sót. Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ tăng/giảm đơn giá, số lượng, tiền hàng, thuế….
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

KTTU02

Trung cấp
22/10/14
51
20
8
35
TH3: Hoá đơn viết sai, đã giao cho khách hàng, đã Kê khai thuế

- Đối với những sai sót không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp như : sai tên công ty, địa chỉ, tên hàng… thì xuất hoá đơn điều chỉnh NTN ? Ngoài thực tế kế toán xử lý như sau: vì sai sót của bạn không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay được khu trừ nên hai công ty sẽ làm biên bản thu hồi hoá đơn và xuất lại hoá đơn mới như TH2.

Khi xuất lại Hoá đơn thay thế, cần chú ý:

Trên Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện rõ: “ Tờ hoá đơn bị sai đã được kê khai trong kỳ tính thuế nào…..”
Trên Hoá đơn ghi rõ: Thay thế Hoá đơn số: … ngày… tháng….năm….

.

Không biết là bạn dựa vào đâu mà bạn lại nói là ĐÃ KÊ KHAI thuế rồi thì lập biên bản thu hồi và xuất hoá đơn mới?

Bạn nên xem lại:
- Theo khoản 3 điều 20 Thông tưSố 39/2014/TT-BTC:
"3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."

Chi tiết hơn là theo Công văn Số: 4099/CT-TTHT của TP.HCM:
"Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế … các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0))."

Chi tiết về cách lập biên bản điều chỉnh và cách viết hoá đơn điều chỉnh, bạn có thể xem thêm tại đây nhé: Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA