Phải điều chỉnh hóa đơn GTGT theo thuế suất được giảm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 63475/CTHN-TTHT ngày 22/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, trường hợp người bán thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT nhưng đã lập hóa đơn, khai nộp thuế GTGT theo mức thuế suất chưa giảm thì phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời phát hành hóa đơn điều chỉnh lại thuế suất.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO